Google search

Навчально-методична робота кафедри включає післядипломну підготовку лікарів серцево-судинних хірургів, хірургів, кардіологів на циклах спеціалізації. Крім того, кафедра проводить низку циклів тематичного удосконалення лікарів, які переважно охоплюють методи діагностики та лікування серцево-судинних захворювань, клапанних вад серця та магістральних судин. Цикли адресовані лікарям кардіологам, інтервенційним кардіологам, лікарям хірургічного профілю, лікарям з функціональної діагностики, терапевтам, лікарям загальної практики – сімейним лікарям, а також лікарям інших спеціальностей за тематикою циклів. Кафедра є суміжною за спеціальністю «Хірургія серця та магістральних судин», «Інтервенційна кардіологія», працює над створенням лекційного матеріалу, навчальної літератури з аспектів кардіохірургії, інтервенційної кардіології, та нових циклів з тематичного удосконалення та методичних матеріалів.

Методи, технології навчання: лекції, навчальні відеоматеріали, семінарські заняття, майстер-класи, практичні заняття, самостійна робота. Застосовуються технології дистанційного та онлайн навчання, проблемно-орієнтоване навчання. Для контролю навчання проводиться проміжне та підсумкове оцінювання знань та навичок з використанням симуляційних навчальних технологій, тестових завдань, клінічних задач, виконання самостійних робіт. Сучасне матеріально-технічне забезпечення, високого рівня оснащення  клінічної бази кафедри надає можливість реалізації освітніх та практичних компонентів освітніх програм дозволяє досягнути програмних результатів навчання. 

Перелік циклів, які проводяться на кафедрі:

спеціалізації «Хірургія серця і магістральних судин», «Інтервенційна кардіологія»

цикл ТУ «Сучасні технології лікування атеросклерозу та ішемічної хвороби серця» (очно-заочний з елементами ДН)

цикл ТУ «Сучасні методи діагностики та лікування венозних тромбозів і тромбоемболії легеневої артерії» (очно-заочний з елементами ДН)

цикл ТУ «Ендоваскулярні методи діагностики та лікування ІХС та патології судин»

цикл ТУ «Актуальні питання екстракорпоральних методів лікування» (очно-заочний з елементами ДН)

цикл ТУ «Новітні методи лікування серцевої недостатності та кардіоміопатій» (очно-заочний з елементами ДН)

цикл ТУ «Ведення пацієнтів до та після кардіохірургічних втручань»

цикл «Невідкладні стани в інтервенційній кардіології та кардіохірургії»

цикл «Сучасні аспекти лікування порушень серцевого ритму» (очно-заочний з елементами ДН)

цикл «Аспекти діагностики та лікування пацієнтів з мультифокальним атеросклерозом»

[email protected]

Викладачі кафедри за складеним графіком підвищують свою кваліфікацію, проходять перепідготовку на циклах з інформатики, педагогіки та спеціальності, зокрема на відповідних циклах факультету підвищення кваліфікації викладачів НУОЗ України  імені П.Л. Шупика.

Виховна робота кафедри здійснюється при повсякденній роботі з клінічними ординаторами та слухачами, шляхом спілкування, навчання та передачі досвіду науково-педагогічними працівниками.

Співробітники кафедри відвідують гуртожитки, де проживають слухачі та клінічні ординатори НУОЗ України  імені П.Л. Шупика.