Google search

Однією з невід’ємних складових діяльності кафедри є виховна робота. Особлива увага приділяється виховній роботі зі здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії та на суміжних циклах із лікарями/фармацевтами- інтернами. 

Засади виховної роботи на кафедрі ІнІТ І ТДН:

- людиноцентризм;

- верховенство права;

- науковий характер освіти;

- різноманітність освіти;

- нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями;

- академічна доброчесність;

- демократизм;

- єдність навчання, виховання та розвитку;

- виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;

- формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення;

- формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;

- формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;

- невтручання політичних партій в освітній процес;

- сприяння навчанню впродовж життя;

- інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір;

- нетерпимість до проявів корупції та хабарництва;

- доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;

- виховання в дусі традицій і досягнень кафедри ІнІТ І ТДН.