Search

На кафедрі проводяться цикли спеціалізації, стажування за спеціальностями «Загальна гігієна», «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища», «Гігієна харчування». Понад 20 років проводяться передатестаційні цикли зі спеціальності «Гігієна харчування» та «Гігієна дітей та підлітків», для яких науково-педагогічними представниками кафедри розроблені та затверджені МОЗ України навчальні плани, програми та банк державних комп’ютерних тестів.

На кафедрі за розробленими і затвердженими у встановленому порядку навчальними програмами циклів тематичного удосконалення підвищують кваліфікацію лікарі з загальної гігієни, спеціалісти з лабораторних досліджень хімічних факторів навколишнього середовища, керівники лабораторних центрів та їх заступники, а також сімейні лікарі та лікарі-терапевти. Колективом кафедри розроблені навчальні плани і програми та проводяться короткотривалі цикли тематичного удосконалення з актуальних питань загальної гігієни, гігієни харчування, гігієни дітей та підлітків, у тому числі з елементами дистанційного навчання.

Виховна робота серед слухачів починається з перших днів їх навчання на кафедрі. Вона є невід’ємною складовою освітнього процесу і здійснюється шляхом реалізації навчальних планів та програм з використанням потенціалу науково-педагогічних працівників та в поза аудиторний час.

Викладачі кафедри активно задіяні у виховній роботі, виконуючи обов’язки кураторів циклів. На вступних конференціях слухачів знайомлять з організацією навчально-виховної роботи в Університеті. Одним із засобів громадсько-правового виховання є створення атмосфери вимогливості щодо сумлінного виконання слухачами своїх обов’язків, додержання правил внутрішнього розпорядку закладу, наказів ректора та розпоряджень деканату.