Google search

Кафедрою проводяться цикли спеціалізації, стажування за спеціальностями «Загальна гігієна», "Епідеміологія", «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища».

За розробленими та затвердженими у встановленому порядку навчальними програмами циклів тематичного удосконалення підвищують кваліфікацію лікарі з загальної гігієни, спеціалісти з лабораторних досліджень хімічних факторів навколишнього середовища, лікарі-епідеміологи, керівники ДУ "Центри контролю та профілактики хвороб МОЗ України" та їх заступники, а також лікарі загальної практики-сімейної медицини та лікарі-терапевти. Колективом кафедри розроблені навчальні плани і програми та проводяться короткотривалі цикли тематичного удосконалення на військову тематику, у тому числі з елементами дистанційного навчання.

 На кафедрі проводяться цикли:

 Спеціалізації за фахом:

 • «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища» (3 міс.)
 • «Загальна гігієна»(3 міс.)
 • Епідеміологія (5 міс.)

 Стажування (для лікарів, що підтверджують звання лікар-спеціаліст) за фахом:

 • «Загальна гігієна»
 • «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища»
 • «Комунальна гігієна»
 • «Гігієна харчування»
 • «Гігієна дітей та підлітків»

 Тематичного удосконалення:

 • «Громадське здоров'я в Україні: стратегія розвитку» (90 год./3 кредити ЄКТС)
 • «Громадське здоров'я в практиці сімейного лікаря» (90 год./3 кредити ЄКТС)
 • «Стратегічні напрями сучасної профілактичної медицини» (0,5 міс.)
 • «Основи інфекційного контролю» для лікарів всіх спеціальностей
 • (0,5 міс.)
 • «Сучасні лабораторні дослідження в системі громадського здоров'я» (0,5 міс.)
 • «Актуальні питання екогігієни» (0,5 міс.)
 • «Медико-санітарне забезпечення організованого дитинства» (0,5 міс.)
 • «Харчування дітей у навчально-виховних закладах різного типу» (0,5 міс.)
 • «Методи визначення і оцінки фізичного здоров’я дітей» (0,5 міс.)

Виховна робота серед слухачів, чисельність яких поповнилась в поточному році магістрами та аспірантами, починається з перших днів їх навчання на кафедрі. Вона є невід’ємною складовою освітнього процесу і здійснюється шляхом реалізації навчальних планів та програм з використанням потенціалу науково-педагогічних працівників та в позааудиторний час.

Викладачі кафедри активно задіяні у виховній роботі, виконуючи обов’язки кураторів циклів. На вступних конференціях слухачів знайомлять з історією розвитку Університету та кафедри, організацією навчально-виховної роботи в Університеті. Одним із засобів громадсько-правового виховання є створення атмосфери вимогливості щодо сумлінного виконання слухачами та магістрами своїх обов’язків, додержання правил внутрішнього розпорядку закладу, наказів ректора та розпоряджень деканату.

Колектив кафедри приділяє значну увагу створенню належних умов для задоволення культурних потреб слухачів, які активно залучаються до участі в культурно-масових заходах, таких як: екскурсії по історичним та визначним місцям столиці України, колективні відвідування театрів, музеїв, різноманітних патріотично-освітніх закладів (Національний музей історії медицини, водно-інформаційний центр, національний музей «Чорнобиль»), виставок, читацьких та науково-практичних конференцій тощо.

Військовий стан в Україні суттєво змінив форми виховної роботи. У рамках режимі on-line спілкування слухачам пропонується стати учасниками віртуальних турів найбільших музеїв світу та переглянути онлайн-колекції, на які завжди бракувало часу, таких як: Галерея Брера, Мілан (https://pinacotecabrera.org/en/), Галерея Уфіцці, Флоренція (https://www.uffizi.it/mostre-virtuali), Музей Прадо, Мадрид (https://www.museodelprado.es/en/the-collection), Лувр, Париж (https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne), Британський музей, Лондон (https://www.britishmuseum.org/collection). А також поглянути на історію України через найважливіші підписи під час онлайн-подорожі інтерактивною виставкою «Сила підпису», де зібрано унікальні документи, які визначали долю нашої держави впродовж  віків - від універсалу Івана Виговського до Акта проголошення незалежності України (https://sk.ua/uk/sila-pidpisu/). Науково-педагогічні працівники кафедри проводять освітньо-просвітницьку діяльність, у тому числі з використанням можливостей Інтернет-ресурсів та соціальних мереж. Наприклад: на сайті Університету постійно розміщується актуальна інформація щодо новин в галузі громадського здоров'я, епідеміології та екології, наголошується на забезпеченні якості та доступності профілактичної діяльності системи охорони здоров’я.