Google search

У 2020 р. кафедра завершила виконання двох науково-дослідних робіт «Науково-методологічне обґрунтування розвитку кадрових ресурсів у сфері громадського здоров'я України» (№ держреєстрації 0117U002464) та «Формування профілактичного напряму медицини дитинства в сучасних умовах розбудови громадського здоров'я України» (№ держреєстрації 0118U001338). Продовжуються дослідження щодо наслідків аварії на ЧАЕС з удосконалення системи радіаційного моніторингу та медичного забезпечення населення зон спостереження діючих об'єктів атомної енергетики України (заочний аспірант Закладна Н. В., доцент Дубова Н. Ф.).

У 2021 – 2023 рр. реалізується наукове дослідження з обґрунтування розвитку адвокаційної складової у системі громадського здоров'я «Науково-методологічне обґрунтування розвитку адвокаційної складової в системі громадського здоров’я України» (№ держреєстрації 0121U108194).