Google search

Завідувач кафедри

Доктор медичних наук, професор. Відмінник освіти України. Закінчила з відзнакою Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця. Лікар вищої кваліфікаційної категорії.

У Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика пройшла шлях від асистента (1986–1990) до професора (2018).

Завідувач навчально-методичним кабінетом академії (2000-2016 рр.).

З 2017 р. завідувач кафедри громадського здоров'я, а з 03.04. 2023р. – кафедри громадського здоров’я, епідеміології та екології.

Автор і співавтор близько 300 наукових праць (в т.ч. 2 підручників, 7 посібників, монографій, довідників), низки інструктивно-нормативних документів, 5 авторських свідоцтв, а також більше 10 навчальних планів та програм до- та післядипломної підготовки лікарів.

Науковий напрям - науково-методологічне обґрунтування розвитку кадрових ресурсів, адвокаційної складової та епідеміології неінфекційних хвороб в системі громадського здоров'я в Україні, екологічне здоров'я.

Доктор медичних наук, професор, професор кафедри громадського здоров’я, епідеміології та екології, лікар вищої категорії.

Закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

Працює на кафедрі з 2004 року. Відповідальна за наукову роботу кафедри та фармацевтичного та медико-профілактичного факультету, член комітету МОЗ України з питань регламентації.

Автор (співавтор) більше 300 наукових праць з питань гігієни дитинства, громадського здоров'я, трьох підручників, семи навчально-методичних посібників, довідників, монографій, восьми навчальних програм, 5-и авторських свідоцтв, 6 статей у виданнях Scopus, WoS..

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.600.06 при Харківському національному медичному університеті з наукової спеціальності 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія».

Наукова діяльність присвячена науково-методологічному обґрунтуванню розвитку кадрових ресурсів та адвокаційної складової в системі громадського здоров’я в Україні, оцінці фізичного і психічного розвитку дітей, вирішенню проблем покращення здоров’я дитячого населення України, безпечності виробничого середовища.

Доктор медичних наук, професор, професор кафедри громадського здоров’я, епідеміології та екології.

Закінчив Київський медичний інституту імені О.О. Богомольця

Має відзнаки «За відмінні успіхи у роботі вищої школи» та «Відмінник охорони здоров’я».

З 1992 по 2017 рр. –завідувач кафедри гігієни харчування і гігієни дітей та підлітків, з червня 2017 р. – професор кафедри громадського здоров’я, епідеміології та екології.

Автор і співавтор понад 460 наукових праць, серед них 9 підручників і посібників, 5 патентів на винаходи та низка санітарних норм і стандартів.

Наукові інтереси професора Козяріна І. П. пов’язані з вивченням біологічної дії та нормуванням фізичних і хімічних чинників довкілля; регламентації якості харчових продуктів вітчизняного і зарубіжного виробництва; формування профілактичного напряму в медицині дитинства; радіоактивного забруднення харчових продуктів у зв’язку з аварією на ЧАЕС, обґрунтуванням розвитку кадрових ресурсів та адвокаційної складової в системі громадського здоров’я України.

Кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри громадського здоров’я, епідеміології та екології.

Випускниця Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця

Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю “Гігієна”. В НУОЗ України імені П. Л. Шупика працює з 2007 р. доцентом кафедри гігієни та екології людини; з 01.06. 2017 р. – доцентом кафедри громадського здоров'я, епідеміології та екології. Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри, куратор циклів підготовки лікарів з загальної гігієни та громадського здоров'я.

Автор і співавтор понад 160 наукових праць, серед яких 3 монографії.

Коло наукових інтересів – адвокаційна діяльність в системі громадського здоров’я, екологічне здоров’я, вивчення та нормування факторів довкілля, їх впливу на здоров'я населення.

Кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри громадського здоров’я, епідеміології та екології. Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.02.01 - гігієна та професійна патологія на тему «Гігієнічна оцінка комплексного (аерогенного і перорального) навантаження хімічних канцерогенів на населення великого міста за критерієм ризику».

В НУОЗ України імені П. Л. Шупика працює з лютого 2018 р. на кафедрі громадського здоров’я на посаді старшого викладача, а з 01.07.2020 року на посаді доцента.

Член навчально-методичної комісії фармацевтичного та медико-профілактичного  факультету.

Автор і співавтор понад 80 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: громадське здоров’я (public health), адвокаційна складова в системі громадського здоров’я України, екологічне здоров’я, гігієна.

Кандидат медичних наук, старший викладач кафедри громадського здоров’я, епідеміології та екології. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.02.02. «Епідеміологія».