Google search

Кафедрою проводяться цикли спеціалізації, стажування за спеціальностями «Загальна гігієна», "Епідеміологія", «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища».

За розробленими та затвердженими у встановленому порядку навчальними програмами циклів тематичного удосконалення підвищують кваліфікацію лікарі з загальної гігієни, спеціалісти з лабораторних досліджень хімічних факторів навколишнього середовища, лікарі-епідеміологи, керівники ДУ "Центри контролю та профілактики хвороб МОЗ України" та їх заступники, а також лікарі загальної практики-сімейної медицини та лікарі-терапевти. Колективом кафедри розроблені навчальні плани і програми та проводяться короткотривалі цикли тематичного удосконалення на військову тематику, у тому числі з елементами дистанційного навчання.

 На кафедрі проводяться цикли:

 Спеціалізації за фахом:

 • «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища» (3 міс.)
 • «Загальна гігієна»(3 міс.)
 • Епідеміологія (5 міс.)

 Стажування (для лікарів, що підтверджують звання лікар-спеціаліст) за фахом:

 • «Загальна гігієна»
 • «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища»
 • «Комунальна гігієна»
 • «Гігієна харчування»
 • «Гігієна дітей та підлітків»

 Тематичного удосконалення:

 • «Громадське здоров'я в Україні: стратегія розвитку» (90 год./3 кредити ЄКТС)
 • «Громадське здоров'я в практиці сімейного лікаря» (90 год./3 кредити ЄКТС)
 • «Стратегічні напрями сучасної профілактичної медицини» (0,5 міс.)
 • «Основи інфекційного контролю» для лікарів всіх спеціальностей
 • (0,5 міс.)
 • «Сучасні лабораторні дослідження в системі громадського здоров'я» (0,5 міс.)
 • «Актуальні питання екогігієни» (0,5 міс.)
 • «Медико-санітарне забезпечення організованого дитинства» (0,5 міс.)
 • «Харчування дітей у навчально-виховних закладах різного типу» (0,5 міс.)
 • «Методи визначення і оцінки фізичного здоров’я дітей» (0,5 міс.)

З 2017 р. на кафедрі вперше в України організовані та проводяться цикли тематичного удосконалення «Громадське здоров'я в Україні: стратегія розвитку» тривалістю 2 тижні для лікарів-профілактиків та «Громадське здоров'я в практиці сімейного лікаря» тривалістю 2 тижні для лікарів загальної практики-сімейних лікарів та лікарів-терапевтів. 

Цикли тематичного удосконалення проводяться кафедрою як у дистанційній формі, так і очно-заочні з елементами дистанційного навчання. 

Вперше у 2023 р. кафедра приступила до підготовки магістрів за спеціальністю 229 "Громадське здоров'я" за підготовленою НПП кафедри освітньо-професійною програмою

За результатами навчально-методичної роботи кафедрою опубліковані наукові праці:

 1. Methods for communication processes enhancement in the “provider – consumer (lerner)” system of educational services / Yuriy V. Voronenko, Olesya P. Hulchiy, Iryna M. Khomenko, Nadiia M. Zakharova, Kostyantyn V. Balashov // Wiadomosci Lekarskie, 2020. vol. LXXIII, Issue 8. P. 1663 – 1667 (Scopus).
 2. Актуальні питання підготовки кадрів в умовах реформування системи охорони здоров’я в Україні» / Хоменко І. М., Гульчій О. П., Захарова Н. М. // Актуальні питання розвитку медичних наук у ХХІ столітті: Зб. Тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22 – 23 травня 2020 р.). Львів: Львівська ГО «Львівська медична спільнота», 2020. С. 100.
 3. Громадське здоров’я, як нова спеціальність у закладах вищої освіти фізичної культури і спорту України / Циганенко О. І., Хоменко І. М., Першегуба Я. В., Склярова Н. А. // Науковий часопис. Серія 15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Вип. 5 (125) 20. С. 155 – 160.
 4. Хоменко І., Івахно О., Першегуба Я. Хоменко І. Досвід та перспективи кадрових ресурсів для системи громадського здоров’я України. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-330-9-12.
 5. Хоменко І. М., Гульчій О. П., Івахно О. П., Першегуба Я. В. Післядипломна освіта у розвитку системи громадського здоров’я в Україні. ІІ Міжнародна науково-практична конференція: «Multidisplinare forschung: perspektiven, probleme und muster», 26.11.2021 р., Відень, Австрія (дистанційна форма)
 6. Хоменко І. М., Івахно О. П., Першегуба Я. В., Авраменко Л. М., Півень Н. В. Сучасні форми післядипломної освіти для спеціалістів медико-профілактичного напряму. Збірка тез доповідей науково-практичної конференції (XVII марзєєвські читання): «Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України», м. Київ, 21 – 22 жовтня 2021 р. Київ, 2021. Вип. 21: С. 68-70.
 7. Козярін І. Гігієнічні аспекти використання харчових добавок (лекція). Довкілля та здоров’я. 2022, №4 (105). С. 58-63.