Google search

Жарінов Олег Йосифович - завідувач кафедри функціональної діагностики, доктор медичних наук, професор. Наукові інтереси: аритмії серця, серцева недостатність, ішемічна хвороба серця, функціональна діагностика.

Після закінчення Львівського державного медичного інституту навчався в клінічній ординатурі і аспірантурі у ВКНЦ АМН СРСР (м. Москва), де захистив кандидатську дисертацію на тему «Стан вегетативної регуляції роботи серця у пацієнтів із шлуночковими порушеннями ритму». У 1992-1996 рр. працював асистентом кафедри внутрішніх хвороб Львівського державного медичного інституту.

У 1996 р. захистив докторську дисертацію «Дисфункція міокарда і шлуночкові аритмії: детермінанти аритмогенезу, механізми формування порушень ритму, обгрунтування вибору терапії». З 1996 р. – старший науковий співробітник Інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска, з 1997 р. – доцент, з 2001 р. – професор кафедри кардіології і функціональної діагностики Київської (з 2007 р. – Національної) медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. З січня 2014 р. – завідувач кафедри функціональної діагностики.

Куць Віктор Олександрович - доцент кафедри функціональної діагностики, кандидат медичних наук. Наукові інтереси: хронічні форми ішемічної хвороби серця, порушення ритму і провідності, та функціональні методи дослідження пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями – електрокардіографічна діагностика, навантажувальні та фармакологічні тести.

У 1975 р. закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця за спеціальністю “лікувальна справа”. З 1975 по 1976 р. працював лікарем -лаборантом Українського НДІ кардіології ім. М.Д. Стражеска, з 1976 по 1980 р. – лікар-кардіолог  Українського НДІ кардіології ім. М.Д. Стражеска, з 1980 по 1984 р. – молодший науковий співробітник Українського НДІ кардіології ім. М.Д. Стражеска. В 1982 р. захистив кандидатську дисертацію з кардіології на тему „Порушення мікроциркуляції при хронічній ішемічній хворобі серця (клініко-експериментальне дослідження)”. З 1984 р. – асистент кафедри функціональної діагностики, з 1992 р. - доцент кафедри кардіології і функціональної діагностики, з 2014 р. - доцент кафедри функціональної діагностики НМАПО, з 2021 р. – НУОЗ України імені П.Л. Шупика. Лікар-кардіолог вищої категорії, лікар з функціональної діагностики вищої категорії. Автор і співавтор  165 наукових праць з ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії, порушень серцевого ритму та провідності.

Вережнікова Анна Петрівна - доцент кафедри функціональної діагностики, кандидат медичних наук. Наукові інтереси: гострі та хронічні форми ішемічної хвороби серця, порушення ритму і провідності, та функціональні методи дослідження пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями – добове моніторування ЕКГ, моніторування АТ.

У 1992 р. закінчила Російський державний медичний університет імені М.І.Пирогова за спеціальністю “лікувальна справа”. З 1992 по1998 рр. працювала в кардіологічному відділенні територіального медичного об`єднання № 2 м. Керч. У 2000 р. закінчила клінічну ординатуру з кардіології, в 2003 р – аспірантуру на кафедрі кардіології і функціональної діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика. В 2004 р. захистила кандидатську дисертацію з кардіології на тему „Клініко-функціональна характеристика хворих на ішемічну хворобу серця з ангіографічно незміненими вінцевими артеріями: своєрідність перебігу, внутрішньосерцева гемодинаміка та контрактильна активність міокарда”. З 2003 р. – асистент кафедри кардіології і функціональної діагностики, з 2014 р. – асистент, з 2015 р. - доцент кафедри функціональної діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика. Лікар-кардіолог вищої категорії, першої категорії з функціональної діагностики. Автор і співавтор  53 наукових праць з ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії, порушень серцевого ритму та провідності.

Ткаченко Лілія Олександрівна - доцент кафедри функціональної діагностики, кандидат медичних наук. Наукові інтереси: легенева гіпертензія, венозний тромбоемболізм, гострі та хронічні форми ішемічної хвороби серця, порушення ритму і провідності, некоронарогенні захворювання міокарда, функціональні методи дослідження пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями.

У 1995 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця за спеціальністю “лікувальна справа”. З 1995 по 1997 рр. навчалася в магістратурі, з 1998 по 2000 рр - в очній аспірантурі Національного медичного університета імені О.О.Богомольця. В 2000 р. захистила кандидатську дисертацію з кардіології на тему „Клініко-фунціональні особливості перебігу дифтерійного міокардиту, віддалені наслідки і прогноз». Працювала на посадах асистента і доцента на кафедрі внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, у 2016 році отримала вчене звання доцента. З 2016 р. - доцент кафедри функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Лікар-кардіолог вищої категорії, пройшла спеціалізацію з  функціональної діагностики. Автор і співавтор  62 наукових праць.

Іванюк Наталія Борисівна - асистент кафедри, кандидат медичних наук. Наукові інтереси: ішемічна хвороба серця, ехокардіографічна діагностика.

Після закінчення Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця проходила інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби». У 2013 році - спеціалізація з кардіології. У 2013-2016 рр. працювала лікарем-кардіологом консультативно-діагностичного поліклінічного відділення №1 для дорослих ДУ «Інститут серця МОЗ України». У 2016 р. пройшла спеціалізацію з функціональної діагностики. У 2016-2018 рр. – науковий співробітник відділу діагностики патології серця та магістральних судин ДУ «Інститут серця МОЗ України». У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію «Предиктори покращення систолічної   функції лівого шлуночка та якості життя у пацієнтів з ішемічною хворобою серця і серцевою недостатністю після реваскуляризації міокарда». З червня 2018 р. - асистент кафедри функціональної діагностики НУОЗ України імені П.Л. Шупика. Автор та співавтор  18 друкованих праць. Лікар-кардіолог ІІ кваліфікаційної категорії, лікар-спеціаліст з функціональної діагностики. 

Тел.: (067) 4403134

E-mail: [email protected]  

Новіков Євген Вячеславович- асистент кафедри функціональної діагностики, доктор філософії. Наукові інтереси: ехокардіографія, ультразвукові дослідження судин, добове моніторування артеріального тиску, Холтерівське моніторування ЕКГ, еластометрія печінки.

 У 2013 році закінчив з відзнакою Запорізький державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа». У 2015 році закінчив інтернатуру  за спеціальністю «Внутрішні хвороби». З 2016 року – лікар-кардіолог та лікар з ультразвукової діагностики клініки « Оксфорд-медікал», м. Запоріжжя. У 2017 році закінчив клінічну ординатуру за спеціальністю «Терапія». З 2020 р. - завідувач кардіологічного відділення багатопрофільної клініки «Вітацентр». У 2021 році закінчив аспірантуру і захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю «222 – Медицина» на тему «Особливості клінічного перебігу, зміни електричних властивостей міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу високого додаткового ризику з субклінічним гіпотиреозом та їх корекція» у Запорізькому державному медичному університеті. З листопада 2022 р. працює у клініці «Мірум», м.Київ. З 2023 р. - асистент кафедри функціональної діагностики НУОЗ України імені П.Л. Шупика. Має дійсні спеціалізації з кардіології, ультразвукової діагностики, інтервенційної кардіології. Автор 29 наукових робіт, у тому числі  одного патенту на винахід України, одного патенту на корисну модель, співавтор однієї монографії.