Google search

Ткаченко Лілія Олександрівна - доцент кафедри функціональної діагностики, кандидат медичних наук. Наукові інтереси: легенева гіпертензія, венозний тромбоемболізм, гострі та хронічні форми ішемічної хвороби серця, порушення ритму і провідності, некоронарогенні захворювання міокарда, функціональні методи дослідження пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями.

У 1995 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця за спеціальністю “лікувальна справа”. З 1995 по 1997 рр. навчалася в магістратурі, з 1998 по 2000 рр - в очній аспірантурі Національного медичного університета імені О.О.Богомольця. В 2000 р. захистила кандидатську дисертацію з кардіології на тему „Клініко-фунціональні особливості перебігу дифтерійного міокардиту, віддалені наслідки і прогноз». Працювала на посадах асистента і доцента на кафедрі внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, у 2016 році отримала вчене звання доцента. З 2016 р. - доцент кафедри функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Лікар-кардіолог вищої категорії, пройшла спеціалізацію з  функціональної діагностики. Автор і співавтор  62 наукових праць.

Основні публікації:

Ткаченко Л.О., Єпанчінцева О.А., Стан М.В., Сагура С.М. Інфаркт міокарда без обструктивного атеросклеротичного ураження коронарних артерій (MINOCA) - науковий інтерес чи практична необхідність? Серце і судини. 2019. №3. С. 60-63. DOI: https://doi.org/10.30978/HV2019-3-60

Ткаченко Л.О., Єпанчінцева О.А., Тодуров Б.М. Потенційні впливи коронавірусів на серцево-судинну систему в умовах пандемії COVID-19.  Кардіохірургія та інтервенційна хірургія. – 2020.- №2.- С.5-17. DOI: http://doi.org/10.31928/2305-3127-2020.2.517

Жарінов О.Й., Куць В.О. (редактори) та співавт. Основи електрокардіографії (четверте видання, перероблене і доповнене). – Київ: Четверта хвиля, 2020. – 248 с. (розділи 5, 10, 16)

Жарінов О.Й., Іванів Ю.А., Куць В.О. (редактори) та співавт. Функціональна діагностика. Підручник для лікарів-інтернів, лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України. Видання друге, доповнене і перероблене. – Київ: Четверта хвиля, 2021. – 784 с. (розділи 2, 6, 11).

Жарінов О.Й., Куць В.О. (редактори) та співавтори. Фібриляція і тріпотіння передсердь. – К.: Четверта хвиля, 2022. – 244 с. (розділ 5)

Контактний телефон: +380970674733

E-mail: [email protected]