Google search

Доцент кафедри функціональної діагностики, відповідальна за наукову роботу кафедри.

Закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О.Богомольця у 1995 році. У 2000 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук "Дифтерійний міокардит: клінічний перебіг, функціональний стан міокарду та наслідки." Працювала на посадах асистента і доцента на кафедрі внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, у 2016 році отримала вчене звання доцента. З 2016 року – доцент кафедри функціональної діагностики, лікар-кардіолог ДУ «Інститут серця МОЗ України». Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю "кардіологія" з 2007 року, пройшла спеціалізацію з функціональної діагностики. Автор 69 наукових публікацій, у т.ч. розділів підручника «Функціональна діагностика» та навчального посібника «Основи електрокардіографії». Сфера наукових інтересів: венозний тромбоемболізм, діагностика та лікування різних варіантів легеневої гіпертензії, перебіг та лікування хронічної серцевої недостатності при коронарогенних та некоронарогенних хворобах міокарда. Спікер багатьох науково-практичних конференцій і навчальних семінарів.