Google search

Вережнікова Анна Петрівна - доцент кафедри функціональної діагностики, кандидат медичних наук. Наукові інтереси: гострі та хронічні форми ішемічної хвороби серця, порушення ритму і провідності, та функціональні методи дослідження пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями – добове моніторування ЕКГ, моніторування АТ.

У 1992 р. закінчила Російський державний медичний університет імені М.І.Пирогова за спеціальністю “лікувальна справа”. З 1992 по1998 рр. працювала в кардіологічному відділенні територіального медичного об`єднання № 2 м. Керч. У 2000 р. закінчила клінічну ординатуру з кардіології, в 2003 р – аспірантуру на кафедрі кардіології і функціональної діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика. В 2004 р. захистила кандидатську дисертацію з кардіології на тему „Клініко-функціональна характеристика хворих на ішемічну хворобу серця з ангіографічно незміненими вінцевими артеріями: своєрідність перебігу, внутрішньосерцева гемодинаміка та контрактильна активність міокарда”. З 2003 р. – асистент кафедри кардіології і функціональної діагностики, з 2014 р. – асистент, з 2015 р. - доцент кафедри функціональної діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика. Лікар-кардіолог вищої категорії, першої категорії з функціональної діагностики. Автор і співавтор  53 наукових праць з ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії, порушень серцевого ритму та провідності.

Основні публікації:

Жарінов О.Й., Куць В.О. (редактори) та співавт. Основи електрокардіографії (четверте видання, перероблене і доповнене). – Київ: Четверта хвиля, 2020. – 248 с. (розділи 3, 10, 11, 14, 15)

Verezhnikova, H. P.; Hul, A. H.; Lifantieva, N. O.; Zharinov, O. Yo Acute myocarditis manifested by signs of ST-elevation acute coronary syndrome / Zaporozhye Medical Journal 2019; 21 (3), 406–410.

Жарінов О.Й., Іванів Ю.А., Куць В.О. (редактори) та співавт. Функціональна діагностика. Підручник для лікарів-інтернів, лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України. Видання друге, доповнене і перероблене. – Київ: Четверта хвиля, 2021. – 784 с. (розділи 3, 10, 11, 14, 15).

Жарінов О.Й., Куць В.О., Сєрова О.Д., Вережнікова Г.П. Практикум з електрокардіографії.  Навчальний посібник. Львів: Видавництво МС, 2014. – 268 с.

Жарінов О.Й., Куць В.О. (редактори) та співавтори. Фібриляція і тріпотіння передсердь. – К.: Четверта хвиля, 2022. – 244 с. (розділ 5)

Контактний телефон: (067)5008736

E-mail: [email protected]