Google search

Новіков Євген Вячеславович- асистент кафедри функціональної діагностики, доктор філософії. Наукові інтереси: ехокардіографія, ультразвукові дослідження судин, добове моніторування артеріального тиску, Холтерівське моніторування ЕКГ, еластометрія печінки.

 У 2013 році закінчив з відзнакою Запорізький державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа». У 2015 році закінчив інтернатуру  за спеціальністю «Внутрішні хвороби». З 2016 року – лікар-кардіолог та лікар з ультразвукової діагностики клініки « Оксфорд-медікал», м. Запоріжжя. У 2017 році закінчив клінічну ординатуру за спеціальністю «Терапія». З 2020 р. - завідувач кардіологічного відділення багатопрофільної клініки «Вітацентр». У 2021 році закінчив аспірантуру і захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю «222 – Медицина» на тему «Особливості клінічного перебігу, зміни електричних властивостей міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу високого додаткового ризику з субклінічним гіпотиреозом та їх корекція» у Запорізькому державному медичному університеті. З листопада 2022 р. працює у клініці «Мірум», м.Київ. З 2023 р. - асистент кафедри функціональної діагностики НУОЗ України імені П.Л. Шупика. Має дійсні спеціалізації з кардіології, ультразвукової діагностики, інтервенційної кардіології. Автор 29 наукових робіт, у тому числі  одного патенту на винахід України, одного патенту на корисну модель, співавтор однієї монографії. 

Основні публікації:

  • The Impact of SGLT2 Inhibitor Dapagliflozin on Adropin Serum Levels in Men and Women with Type 2 Diabetes Mellitus and Chronic Heart Failure. Biomedicines 2023-02-04 | Journal article DOI: 3390/biomedicines11020457 CONTRIBUTORS: Alexander A. Berezin; Zeljko Obradovic; Ivan M. Fushtey; Tetiana A. Berezina; Evgen V. Novikov; Lukas Schmidbauer; Michael Lichtenauer; Alexander E. Berezin
  • Surgical treatment of mitral valve diseases Popov V.V., Rudenko A.V., Andrievska S.O., Vitovsky R.M., Syvolap V.V., Polyakov A.E., Shabelianov O.V., Novikov E.V., Lazoryshynetz V.V. Монографія ( англійською мовою) підписано до друку 04.10.2022. Видавець: ТОВ « НВП Інтерсервіс» м. Київ, вул. Бориспільська 9. Свідоцтво: серія ДК № 353
  • Interplay between Myokine Profile and Glycemic Control in Type 2 Diabetes Mellitus Patients with Heart Failure Diagnostics DOI: 3390/diagnostics12122940 CONTRIBUTORS: Evgen Novikov; Alexander A. Berezin; Zeljko Obradovic; Evgen V. Novikov; Elke Boxhammer; Michael Lichtenauer; Alexander E. Berezin 
  • Influence of the statin therapy on cardiovascular remodeling in arterial hypertension, combined with subclinical hypothyroidism Pathologia 2020; 17 (3), 319-324journal-article DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2020.3.221774
  • Вплив статинотерапії на показники добового моніторування артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу, що поєднана з субклінічним гіпотиреозом Zaporozhye medical journal. Volume 22. No. 1, January – February 2020. journal-article DOI: 14739/2310-1210. 2020.1.194470 

Телефон: (095) 4139678

E-mail: [email protected]