Google search

Консультативно-діагностична робота здійснюється співробітниками кафедри на базі ДУ «Інститут серця МОЗ України». У клініко-діагностичному відділенні Інституту серця співробітники здійснюють консультативний прийом, виконують навантажувальні проби, трансторакальну і черезстравохідну ехокардіографію, добове моніторування ЕКГ і артеріального тиску, тощо. Викладачі кафедри виконують також лікувальну роботу у відділенні хірургічного лікування порушень серцевого ритму та інших відділеннях Інституту серця. Усі науково-педагогічні працівники мають вищу або першу кваліфікаційну категорію за спеціальностями «Кардіологія» і «Функціональна діагностика».

Важливою складовою співпраці кафедри та клінічної бази є проведення науково-практичних конференцій, фахових шкіл і семінарів спільно зі співробітниками Інституту серця. Учасниками цих форумів є слухачі кафедри, співробітники Інституту серця, а також інших лікувально-профілактичних установ м. Києва і регіонів України. Найважливішими подіями є щорічні реєстрові конференції національного і міжнародного рівня «Дні аритмології в Києві», «Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб», «Актуальні аспекти кардіології і кардіохірургії».

На базі Інституту серця МОЗ України функціонує Всеукраїнська асоціація фахівців з аритмології і електрофізіології серця, яка видає науково-практичний журнал «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія» (головний редактор – Б.М. Тодуров, заступник головного редактора – О.Й. Жарінов).

Завідувач і співробітники кафедри працюють над вдосконаленням нормативної бази з функціональної діагностики, зокрема щодо підготовки проектів наказів та узгоджених настанов з використання окремих методів дослідження.

 

Контактні дані:

ДУ «Інститут серця МОЗ України»

Вул. Братиславська 5а, Київ 02166

Тел./факс (044) 2916130, тел. (044) 2916128, (050) 3154069