Google search

На кафедрі проводяться цикли:

 Інтерни    8 місяців очного циклу

                  9 місяців заочного циклу

 Спеціалізації:

 • "Дитяча дерматовенерологія" (для лікарів-дерматовенерологів) 
 • "Дерматовенерологія"
 • "Лабораторна імунологія"
 • "Хірургічна дерматологія" 

 Цикли Тематичного удосконалення:

 • Актуальні питання клінічної імунології та алергології. Очно-заочний з елементами ДН
 • Алергологія: нові методи діагностики , лікування алергенспецифічної імунотерапії, імунореабілітації та профілактики
 • Дерматоонкологія в практиці лікаря дерматовенеролога
 • Імунотерапія при запальних та алергічних захворюваннях
 • Клініка, діагностика та лікування сифілісу
 • Клінічна алергологія та імунологія
 • Лабораторна імунологія
 • Рідкісні та тяжкі дерматози у дітей
 • Сучасна діагностика та лікування шкірних та венеричних хвороб
 • Тяжкі та рідкісні хронічні дерматози

Інтернів: інтерни-суміжники - сімейна медицина та лабораторна діагностика.

Інтерни 6 місяці очного циклу
16 місяців заочного циклу

Спеціалізації:
• "Дитяча дерматовенерологія" (для лікарів-дерматовенерологів та лікарів-педіатрів)
• "Дерматовенерологія"
• "Лабораторна імунологія"
• "Хірургічна дерматологія"
• «Алергологія»
• «Клінічна імунологія»
Цикли Тематичного удосконалення:
• Актуальні питання клінічної імунології та алергології. Очно-заочний з елементами ДН
• Алергологія: нові методи діагностики , лікування алергенспецифічної імунотерапії, імунореабілітації та профілактики
• Імунотерапія при запальних та алергічних захворюваннях
• Клінічна алергологія та імунологія
• Лабораторна імунологія
• «Сучасна діагностика та лікування шкірних та венеричних захворювань» . Тривалість циклу – 2 тижні.
• «Фармакотерапія шкірних захворювань екстемпоральними лікарськими засобами». Тривалість циклу – 1 тиждень (39 годин).
• «Рідкісні та тяжкі дерматози у дітей». Тривалість навчання – 0,5 міс.
• «Особливості клініки, перебігу та діагностики шкірних захворювань у дітей». Тривалість навчання 0,5 місяця , 0,25 місяця.
• «Дерматоонкологія в практиці лікаря дерматовенеролога». Тривалість навчання – 0,5 місяця.
• «Тяжкі та рідкісні хронічні дерматози» (за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання). Тривалість навчання – 0,5 місяця.
• «Основи діагностики, лікування та профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом» (за очною та очно-заочною формами з елементами дистанційного навчання). Тривалість навчання – 0,25 місяця; 0,5 місяця.
• «Клініка, діагностика та лікування сифілісу». Тривалість навчання – 1 тиждень, 2 тижні.
• «Сучасна діагностика та лікування хвороб волосся» (за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання). Тривалість навчання – 1 тиждень.
• «Нормативно-правові засади організації спеціалізованої медичної допомоги з дерматовенерології». Тривалість навчання – 1 тиждень.
• «Лазерні технології (світлолікування) в дерматології та естетичній медицині». Тривалість навчання – 1 тиждень.
• «Сучасні аспекти дерматокосметології». Тривалість навчання

На кафедрі проводиться для лікарів дерматовенерологів курси інформації та стажування „Косметологія у практиці дерматовенеролога” на госпрозрахунковій основі. Набір здійснюється по мірі формування груп

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
1. Dermatology. Venerology: Atlas in Ukrainian and English languages = Дерматологія. Венерологія: атлас / за ред. : Т. В. Святенко, І. В. Свистунова. – Вінниця: Нова кн., 2020. – 418 с.
2. Атлас дерматопатологии: Дифференциальная диагностика по клинико-патологическим особенностям / под ред. Г.Бурга, В.Кемпфа, Х.Куцнера ; пер. с англ. под общ. ред. проф. О.Ю.Олисовой, проф. Н.П.Теплюк. – М. : МЕДпресс-информ, 2017. – 392 c.
3. Атлас-справочник практикующего врача. Дерматология / Ричард П. Усатине, Минди А. Смит, Эдвард Дж.Мэйе и др. Пер.с англ. под ред. К. И. Разнатовского. – М.: Издательство Панфилова; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.- Т. 2. 2012. – 536 с.: ил.
4. Бэран, Р. Дифференциальная диагностика поражений ногтей : атлас / Роберт Бэран, Экарт Ханеке ; пер. с англ. И. В. Хармандарян; под ред. В. Ю. Васеновой. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 200 с.:
5. Грэхем-Браун Р. Практическая дерматология / Робин Грэхем-Браун, Джонни Бурк, Тим Канлифф; пер. с англ.; под общ. ред. проф. Н. М. Шаровой.- М.: МЕДпресс-информ, 2011. – 360 с.: ил.
6. Дерматологія.Венерологія. р. Підручник за ред. Свистунова І.В. та Святенко Т.В. 2021- 655 с. : ил.
7. Дерматология Фицпатрика в клинической практике. Издание второе, исправленное, переработанное и дополненое.: В 3 т. / Голдсмит Л.А., Кац С.И. и др.; пер. с англ. – М.: Издательство Панфилова, 2016. Т.1 – 1143 с.: ил.
8. Дерматология Фицпатрика в клинической практике. Издание второе, исправленное, переработанное и дополненое.: В 3 т. / Голдсмит Л.А., Кац С.И. и др.; пер. с англ. – М.: Издательство Панфилова, 2016. Т.2 – 2335 с.: ил.
9. Дерматология Фицпатрика в клинической практике. Издание второе, исправленное, переработанное и дополненое.: В 3 т. / Голдсмит Л.А., Кац С.И. и др.; пер. с англ. – М.: Издательство Панфилова, 2016. Т.3 – 2621 с.: ил.
10. Дерматология Фицпатрика в клинической практике: В 3 т. / Л. А. Голдсмит, С. И. Кац, Б. А. Джилкрест и др.; пер. с англ.; общ. ред. Н. Н. Потекаева, А. Н Львова. - Изд. 2-е, исп., перер., доп. - М.:

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
1. https://moz.gov.ua/ Міністерство Охорони Здоров’я України
2. https://www.who.int/home Всесвітня Організація Охорони Здоров’я
3. https://nuozu.edu.ua/ Національний Університет Охорони Здоров’я України імені П.Л.Шупика
4. https://uadv.org.ua/ Українська Академія Дерматовенерології
5. https://www.facebook.com/MedKnowHub/?epa=search_box Medical Knowledge Hub
6. https://www.eadv.org/ Європейська Академія Дерматовенерології
7. http://uadvc.org.ua/ Українська Асоціація Лікарів Дерматовенерологів і Косметологів
8. https://www.aad.org/ Американська Асоціація Дерматології
9. https://www.intsocderm.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=1 Міжнародне Товариство Дерматології
10. https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/pro-ministerstvo/doradchi-organi/rada-molodih-uchenih Рада Молодих Вчених