Google search

ПІБ – Назар  Олег  Володимирович;

Рік  народження  – 09. 10. 1969;

Освіта – вища  медична.  Закінчив  з  відзнакою  І-й  лікувальний  факультет  Київського  медичного  інституту імені О.О. Богомольця в  1992  році  (диплом  ФВ № 826322)  за  спеціальністю  „лікувальна  справа”. 

Спеціальність – клінічна  імунологія,  алергологія;

Наукова  ступінь – кандидат  медичних  наук,  за  фахом 14. 03. 08 – імунологія  та  алергологія,  присуджена  2 липня 1999  року (диплом  ДК № 003751).

Кваліфікація  за  освітою – лікувальна  справа;

Загальний  трудовий  стаж –  28  років, (включаючи навчання  в  клінічній  ординатурі – 2 роки та  аспірантурі – 3 роки) ; науково – педагогічний  стаж – 23 роки.

Посада – доцент  кафедри  дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної  імунології НУОЗ України імені П.Л. Шупика;

Кар'єра  (де, коли, ким працював) – Після  закінчення  КМІ  з  01. 08. 1992 року  по  31. 11. 1992 року  працював  старшим  лаборантом  кафедри  клінічної  імунології  та  алергології  Київського  інституту  удосконалення  лікарів. 

З  10  грудня  1992 року  по  10  грудня  1994 року  навчався  в  клінічній  ординатурі  на  кафедрі  клінічної  імунології  та  алергології  КІУЛ  за фахом  «алергологія  та  імунологія»  (посвідчення  № 211  від  11. 12 1994 року),  після  закінчення  якої  був  зарахований  до  очної  аспірантури.    

Під  час  навчання  в  клінічній  ординатурі  виконував  обов’язки  лікаря – ординатора  в  2-му  алергологічному  відділенні  Міського   алергологічного  центру  (Київська міська клінічна лікарня №8). 

З  30. 12. 1994  по  30. 12.  1997 року  навчався  в  очній  аспірантурі  на  кафедрі  клінічної  імунології  та  алергології  КІУЛ  (посвідчення № 1364  від  13. 12. 1997 року.  Під  час  навчання  в  аспірантурі  працював  за  сумісництвом  (0,5 ставки  лікаря – ординатора)  в  2-му  алергологічному  відділенні  Міського   алергологічного  центру Київської міської клінічної лікарні №8,  виконував  консультативну  роботу  в  поліклінічному  відділенні  Міського  алергологічного  центру. 

Після  закінчення  аспірантури  був  зарахований  на  посаду  асистента  кафедри  клінічної  імунології  та  алергології  КІУЛ. 

Працював  асистентом  кафедри – з  27. 12. 1997 р.  по  1998 рік  клінічної  імунології  та  алергології НМАПО імені П.Л. Шупика, 

з  1998  по  2000 рік – кафедри сімейної  медицини,  клінічної  імунології  та  алергології, 

з  2001  по  2005 рік – медичної  генетики,  клінічної  імунології  та  алергології,  з  травня 2005 року – на  кафедрі  клінічної  імунології  та  алергології  КМАПО  імені П.Л. Шупика.

З 22 лютого 2007 року призначений на посаду доцента кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології НМАПО імені П.Л. Шупика.

На даний час доцент кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

 З  10. 04. 2001  був призначений  на  посаду  директора  Київського  міського  центру  клінічної  імунології  та  обраний  головним  фахівцем  ГУОЗ   м. Києва  з  клінічної  та  лабораторної  імунології  (наказ ГУОЗ та МЗ м. Києва № 135  від  10. 04. 2001 року).  На цій  посад працював до 2013 року.

З 2001 року являюсь членом Європейської академії алергології та клінічної імунології, член Українського товариства алергологів, імунологів, імунореабілітологів.

Маю вищу кваліфікаційну категорію за фахом „Клінічна імунологія” та „Алергологія”

Дисертація  на здобуття  наукового  ступеня  кандидата медичних  наук  за  темою  „Дослідження  ефективності  імуномодуляторa  Рибомунілу  в  комплексному  лікуванні  хворих  на  бронхіальну  астму”  захищена   29. 04. 1999 року  в  спецраді  Д 26. 003. 04.  при  Національному  медичному  університеті  ім. акад. О.О. Богомольця;  присуджено  науковий  ступінь  за  спеціальністю  14.00.08 – алергологія  та  імунологія. 

Галузь інтересів – імунореабілітація осіб, що часто та тривало хворіють, нейроімунологія, імунологія неплідності. 

Наукова діяльність: Автор 23 наукових робіт. В тому числі:

  • монографії «Современные представления об этиологии и патогенезе полипозных риносинуситов, протекающих на фоне круглогодичного аллергического ринита» - Киев, 2015 – 94 с. (у співавторстві);

-  навчального посібника «Актуальні питання алергології в практиці сімейного лікаря». - К.:Видавець Заславський О.Ю., 2016. – 324 с. (Серія «Сімейна медицина») (у співавторстві);

  • практичного посібника «Современный взгляд на проблему гельминтозов»  – К.: ТОВ «Видавництво «Юстон», 2018. – 64 с. (у співавторстві).
  • монографії «Цілорічний алергічний риніт та гельмінтоз, клініко-імунологічні особливості перебігу, діагностичні і лікувальні алгоритми». - ТОВ «Видавництво «ЮСТОН», 2018. – 120 с. (у співавторстві). 

Лікувальна робота: Лікувальну, діагностичну та консультативну роботу проводжу на базі міського центру клінічної імунології КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1».