Google search

Кандидат медичних наук, асистент кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології Національного Університету Охорони Здоров’я імені П.Л. Шупика

Яворовська О.О. закінчила з відзнакою Національний Медичний Університет імені О.О. Богомольця у 1999р. за спеціальністю «Лікувальна Справа»

В 1999р. вступила до інтернатури для отримання спеціалізації лікар-дерматовенеролог на кафедру дерматовенерології Національної Медичної Академії імені П.Л. Шупика та одночасно до магістратури на цій же кафедрі

В 2000 році здобула кваліфікацію лікаря-дерматовенеролога і захистила магістерську роботу

В 2000 році вступила до клінічної ординатури на кафедрі дерматовенерології Національної Медичної Академії імені П.Л. Шупика, яку закінчила в 2002р.

В 2002 році вступила до аспірантури на кафедрі дерматовенерології Національної Медичної Академії імені П.Л. Шупика, яку закінчила в 2006р., захистивши кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення діагностичних та лікувальних критеріїв парапсоріазів на основі вивчення імунологічних, морфологічних та біохімічних змін».

Робота була відзначена премією Президента України для молодих вчених 2007 року.

В 2009 році здобула спеціалізацію з психотерапії на кафедрі дитячої, судової психіатрії та психотерапії Національної Медичної Академії імені П.Л. Шупика

В 2020 році отримала другу вищу освіту зі спеціальності «Фармація», з кваліфікацією провізора

 Автор понад 30наукових праць. Основні напрямки наукових досліджень-діагностика та лікування хронічних дерматозів,психодерматологія.