Google search

Барінова Марія Едуардівна, доктор медичних наук, доцент кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології НУОЗ України імені П.Л. Шупика

Барінова М.Е. 1976 р.н., в 1999 році закінчила з відзнакою медичний факультет № 1 ДонДМУ ім. М. Горького за спеціальністю лікувальна справа.

У 1999 - 2000 рр. проходила iнтернатуру  на базі кафедри  шкірних та венеричних хвороб ФПО та в ОШВД  м. Донецька. В цей час також навчалась в магістратурі.

З 2000 р. працювала старшим лаборантом  кафедри  шкірних та венеричних хвороб ДонНМУ ім. М. Горького, а також проходила навчання в очній аспірантурі цієї ж кафедри. В вересні 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Патогенетичне обгрунтування і клінічна ефективність застосування нестероїдних протизапальних препаратів у комплексній терапії хворих на псоріаз” (14.01.20 – шікрні та венерічні хвороби) в Iнституті дерматології та венерології АМНУ в м. Харків. З грудня 2002 р. - асистент, а з 2005 року -  доцент кафедри шкірних та венеричних хвороб ДонНМУ. В березні 2011 року захистила докторську дисертацію на тему: „Патогенез порушення ранового процесу за умов цукрового діабету” (14.03.04 – патологічна фізіологія) в ДонНМУ  ім. М. Горького. З лютого 2016 року працює доцентом кафедри дерматовенерології НМАПО ім. Шупіка (нині – кафедра дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології НУОЗ України ім. Шупіка). Має вищу кваліфікаційну категорію лiкаря (посвідчення від 06.04.12 р.). В червні 2016 року проходила ПАЦ “ Дерматовенерологія”. В травні 2015 року проходила курс ТУ «Дерматоскопія» в Інституті дерматокосметології доктора Богомолець. В вересні 2021 курс ТУ  «Дітяча дерматологія». Протягом багатьох років здійснює консультативний прийом стаціонарних і амбулаторних пацієнтів міста. Автор більш 140 наукових праць .

Має досвід роботи зі слухачами ММФ (англомовна форма викладання), має свідоцтво англійскої мови рівня В1. Основні напрямки наукових досліджень пов”язані з вивченням патогенезу та лікування хронічних дерматозів. Є дійсним членом Міжнародної академії освіти і науки (МАОН) та академії АНВО України.