Google search

Кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології Національного університету охорони здоров`я України імені П.Л. Шупика.

Мурзіна Е.О. у 1991 році закінчила Ленінградський санітарно-гігієнічний медичний інститут та продовжила навчання в Київському інституті удосконалення лікарів за спеціальністю «Дерматовенерологія». У 1994 році закінчила клінічну ординатуру на кафедрі дерматовенерології КМАПО.

У 2002 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Обгрунтування шляхів корекції аутофлори шкіри в дітей хворих на атопічний дерматит» зі спеціальності 14.01.20. «Шкірні та венеричні хвороби» при науковій Раді Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2002 року – асистент кафедри дерматовенерології.

У  2009 р. обрана на посаду доцента кафедри, де і працює до теперішнього часу.

У 2011 році Мурзіній Е.О. присвоєно вчене звання «Доцент кафедри дерматовенерології».

У 2014 році Мурзіна Е.О. пройшла спеціалізації з «Дитячої дерматовенерології».

Основний напрямок наукових досліджень пов’язаний з вивченням клінічних, генетичних механізмів розвитку псоріазу в дітей, удосконалення діагностики та лікування хронічних дерматозів у дітей.

Автор понад 140 статей, співавтор підручника для студентів вищих навчальних закладів ІУ рівня акредитації та лікарів-дерматовенерологів «Дитяча дерматовенерологія» та 2-х навчальних посібників ля лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти.

Доцент Мурзіна Е.О. у 2021 р. пройшла стажування в ISMA University of Applied Sciences (Riga, Latvia).

Загальний лікарський стаж майже 30 років.