Search

 
 

21 січня 2021 року співробітники кафедри анестезіології та інтенсивної терапії взяли участь у Євроазійському телемості «COVID-19: про головне».

На розширеному засіданні кафедри онкології, з дотриманням карантинних вимог, 29 січня 2021 року був підведений підсумок-аналіз підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Клінічна онкологія»test

Лікарям-інтернам були  вручені сертифікати про проходження первинної спеціалізації.

29 січня 2021 року під головуванням заступника голови професора Вікторії Горачук відбулося засідання спеціалізованої вченої  ради Д 26.613.07 НМАПО імені П.Л. Шупика,

У грудні 2019 року світ уперше зіштовхнувся з новим надзвичайно серйозним викликом – коронавірусною хворобою (COVID-19), стрімке поширення котрої  11 березня 2020 року було визнано Всесвітньою організацією охорони здоров’я пандемією.

З метою забезпечення високих стандартів якості освітнього процесу впродовж 2020 року науково-педагогічні працівники кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології систематично проходили безперервний професійний розвиток у напрямку покращення своїх педагогічних компетенцій, під якими розуміють «сукупність взаємозалежних якостей особистості (знання, уміння, навички, способи діяльності), необхідних для якісної продуктивної діяльності», які загалом формують компетентність викладача – педагогічну, комунікативну, управлінську, дослідницьку, технологічну.

11 січня 2021 р. кафедра медицини праці, психофізіології та медичної екології розпочала низку циклів спеціалізації зі спеціальностей  «Професійна патологія» (куратор – проф. Д. Варивончик) та «Психофізіологія» (куратор – ст. викл. Я. Буранова), а також циклів ТУ «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» (куратори – доц. О. Демецька, асист. О. Еджибія).

Кафедра нефрології та НЗТ веде активну просвітницьку діяльність, що представлена, зокрема, на каналі Youtube. Протягом 2020 року вийшло 7 інтерв’ю професора Дмитра Іванова про коронавірусну інфекцію, одне з яких набрало понад 1 млн. переглядів.

27 січня 2021 року в НМАПО імені П. Л. Шупика відбулося засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.613.007, яка провела захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 – Медицина (наукова спеціальність «Офтальмологія»).

Шановні колеги! На сторінці Академії в YouTube ми зібрали для вас анонси найцікавіших навчальних циклів та інтерв’ю з науково-педагогічними працівниками НМАПО імені П.Л. Шупика щодо найактуальніших питань медичної галузі та курсів Академії.

Сучасні досягнення медичної науки та інформаційних технологій дозволяють перейти на більш високий рівень розуміння проблем, пов'язаних зі здоров'ям і формуванням хвороб людини.

19 січня 2021 року кафедра патологічної та топографічної анатомії взяла активну участь в онлайн конференції «Досвід та перспективи міжнародної співпраці Асоціації патологоанатомів України з країнами Європи, Канади та США», яка була організована Асоціацією патологоанатомів України та Сумським державним університетом.

7 грудня 2020 р. в Українському науково-практичному центрі ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, старшого лаборанта кафедри діабетології О. Степури на тему «Фактори ризику кардіальної автономної нейропатії у хворих на цукровий діабет та предіабет».