Google search

кардіології

 • Перший факультатив кафедри кардіології в травні

  4 травня о 11.00 традиційно в суботу для терапевтів, кардіологів, сімейних лікарів, гастроентерологів, гепатологів, неврологів був проведений безкоштовний факультатив, організований викладачами кафедри кардіології НУОЗ України імені П.Л. Шупика. Такі заняття проводяться з метою поширення нових даних доказової медицини, а також для розбору складних клінічних випадків.

 • The first optional class of the Cardiology Department in May

  On May 4, traditionally on a Saturday, a free class was held for therapists, cardiologists, family doctors, gastroenterologists, hepatologists, and neurologists, organized by the teachers by the department of cardiology at Shupyk National Healthcare University of Ukraine. Such sessions aim to disseminate new evidence-based medical data and to analyze complex clinical cases.

 • Експертні дискусії з кардіології: нові підходи та рекомендації

  У суботу, 20 квітня, відбулися  факультативні заняття для лікарів, присвячені актуальним проблемам серцево-судинної патології. Захід був організований кафедрою кардіології НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

 • Суботній кардіологічний факультатив

  13 квітня знову разом з кафедрою кардіології НУОЗ України імені П.Л. Шупика лікарі продовжували підвищувати свій професійний рівень на безкоштовних факультативних заняттях.

 • World Congress of Heart and Lung Transplantists

  On April 10, the head of the Department of Cardiac Surgery, Endovascular and Extracorporeal Technologies, Borys Todurov, together with Associate Professor Serhii Sudakevych, Assistant Gavryl Kovtun and PhD student Sofia Chaikovska, attended the ISHLT 2024 World Congress of Heart and Lung Transplantists, at which Ukraine was represented for the first time in history.

 • Convenient and effective: distance learning from the Department of Cardiology

  On April 6, optional classes organized by the Department of Cardiology at Shupyk National Healthcare University of Ukraine took place. Doctors of various specialties gathered at the online meeting, with the participation of experts in cardiology and pulmonology.

 • Зручно та ефективно: віддалене навчання з кафедро кардіології

  6 квітня відбулися факультативні заняття, що організовує кафедра кардіології НУОЗ України імені П.Л. Шупика. На он-лайн зустріч, за участю експертів з кардіології, пульмонології, зібралися лікарі різних спеціальностей.

 • Фармацевтичний факультатив

  23 березня відбувся факультатив «Питання ментального здоров'я та запобігання професійному вигоранню фармацевтичних працівників», організований кафедрою фармації за підтримки кафедри кардіології НУОЗ України імені П.Л. Шупика. Захід був особливо цікавий для фармацевтів усіх спеціальностей та розкривав актуальні питання надання фармацевтичної допомоги пацієнтам із порушеннями сну, резільєнтності до стресів та запобігання раннього професійного вигорання.

 • Онлайн навчання для медичних професіоналів

  В суботу 9 березня кафедра кардіології НУОЗ України імені П. Л. Шупика продовжила проводити безкоштовні факультативні заняття для лікарів. Такі зустрічі проводяться з метою поширення інновацій у медичній практиці, відкриття нових горизонтів у лікуванні коморбідних станів, сприянню підвищення професійної компетентності медичних працівників.

 • 2 березня відбувся суботній факультатив з викладачами кафедри кардіології

  2 березня відбулась онлайн зустріч, організована викладачами кафедри кардіології НУОЗ України імені П.Л. Шупика, з метою обговорення останніх досягнень у медицині та новітніх методів лікування серцево-судинних захворювань при коморбідних станах.

 • Saturday Elective

  On March 2nd, an online meeting was held by organized by the Department of Cardiology at Shupyk National Healthcare University of Ukraine to discuss the latest medical advancements and innovative treatment methods for cardiovascular diseases in comorbid conditions. This event has become a good tradition and brings together physicians from different medical specialties aimed at updating knowledge and exchanging experience between practitioners and scientists.

 • Дистанційне навчання з кафедрою кардіології

  Кафедра кардіології НУОЗ України імені П.Л. Шупика 10 лютого провела безкоштовні факультативні заняття. Зустріч об’єднала сімейних лікарів, кардіологів, терапевтів, гінекологів, пульмонологів, які під час лекцій мали можливість задати питання спікерам.

  Основною метою заходу є поширення сучасних медичних знань та привернення уваги лікарів до проблемних ситуацій при коморбідних станах у пацієнтів.

 • Distance Learning with the Department of Cardiology

  On February 10th, the department of cardiology at Shupyk National Healthcare University of Ukraine conducted free optional classes. The meeting brought together family doctors, cardiologists, therapists, gynecologists, pulmonologists, who had the opportunity to ask questions to the speakers during the lectures. The main goal of the event is to disseminate modern medical knowledge and draw the attention of medical professionals to problematic situations in comorbid conditions.

 • Професійне зростання лікарів з кафедрою кардіології

  Третього лютого для  ендокринологів, кардіологів, сімейних лікарів, терапевтів, пульмонологів співробітники кафедри кардіології НУОЗ України імені П.Л. Шупика провели безкоштовні факультативні онлайн заняття  з метою обміну клінічним досвідом та збагачення знань лікарів, використовуючи міжнародні стандарти.

 • Онлайн зустрічі лікарів на Консиліумі

  27 січня кафедра кардіології НУОЗ України імені П.Л. Шупика провела безкоштовні факультативні заняття за участю провідних спеціалістів нашої країни з кардіології, терапії та пульмонології. Розкриття питань з цих медичних напрямків зацікавили сімейних лікарів, терапевтів, кардіологів, ревматологів та пульмонологів.

 • Перший консиліум у новому році

  20 січня кафедра кардіології НУОЗ України імені П.Л. Шупика організувала та провела перші факультативні заняття для лікарів з усієї України: «Консиліум фахівців при коморбідних станах».

 • The first concilium in the new year

  The first concilium in the new year took place on January 20th, organized by the cardiology department at  Shupyk National Healthcare University of Ukraine. The event featured the first optional sessions for doctors from all over Ukraine on "Concilium of experts in comorbid conditions."

 • Професійний розвиток лікарів: нові можливості з кафедрою кардіології

  Відомий постулат, що лікар навчається все своє життя. В сучасну еру цифрового контенту та потоку онлайн інформації важливо не загубити найважливіше – клінічний погляд на захворювання і персоналізоване лікування та враховувати потреби конкретного пацієнта. 

 • Професійне зростання лікарів у сучасних умовах

  Кафедра кардіології НУОЗ України імені П.Л. Шупика продовжує проводити безкоштовні заняття по суботах для лікарів з усієї України. Проведений кардіологічний захід 9 грудня був особливо цікавим  для кардіологів, терапевтів, сімейних лікарів.

 • Professional growth of doctors in modern conditions

  Department of Cardiology, at Shupyk National Healthcare University of Ukraine continues toorganize free classes on Saturdays for doctors from all over Ukraine. The cardiological event held on December 9 was particularly interesting for cardiologists, therapists, and family doctors.