Google search

Професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркологіїзаслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор

Працює на кафедрі з 2019 р. на посаді професора кафедри.

У 1974 році з відзнакою закінчив лікувальний факультет Курського державного медичного інституту.

З 1975 року на протязі 20 років працював в Українському НДІ клінічної і експериментальної неврології та психіатрії ім. В.П. Протопопова (Харків).

У 1986-1988 рр. працював головним лікарем радянських лікувально-профілактичних закладів у Лівії.

У 1989-1991 рр. стажувався у США.

З 1995 по 2000 рік працював проректором з наукової роботи Харківського інституту удосконалення лікарів (ХІУЛ).

З 1999 по 2019 рік працював завідувачем кафедри психотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти.

В 1982 році захистив кандидатську, в 1994 році – докторську дисертації. 

У 1976  отримав науковий ступень доктора медичних наук, у 1986 р. – вчене звання професора.

Михайлов Б.В. є членом Европейської психіатричної Асоціації (ЕРА), Асоціації психотерапевтів Європи (ЄАР), Европейської Академії натуральної історії, президентом Національної ліги психотерапії, психосоматики і медичної психології України, віце-президентом Асоціації психотерапевтів й психоаналітиків України, членом Президії Асоціації неврологів, психіатрів та наркологів України, академіком АН вищої освіти України. Б.В.Михайлов відмічений почесними грамотами МОЗ, Верховної Ради України, Харківської обласної держадміністрації, Науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України. Лауреат Премії ім. В.П. Протопопова, Лауреат Національного проекту «Флагмани освіти».

Є автором 799 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях з різних проблем психіатрії, психотерапії, медичної психології, наркології, в тому числі 45 монографій та учбових посібників.

Ним особисто підготовлено 9 докторів і 42 кандидатів медичних і психологічних наук, виконується ряд докторських, кандидатських й магістерських робіт. 

Основний напрямок наукових дослідженьпроблеми психіатрії, психотерапії, нейрофізіології, медичної психології. Розроблена біоінформаційна концепція патогенезу психічних розладів; вивчені нейробіологічні механізми реалізації психотерапії; психотерапія соматоформних розладів, створена система психотерапії для працівників МВС та ЗС України, розроблені проблеми фармакопсихотерапії, досліджені клініко-патофізіологічні механізми й терапія порушень сну, розроблені основи психотерапії у спорті; створена концепція виховання медичних психологів.

Основні наукові роботи, надруковані за час роботи на кафедрі (2019 р.):

  1. Towards new models: contemporary psychotherapy in Ukraine / European Psychiatry The journal of the European Psychiatry  Association /  27th European Congress of Psychiatry / European Psychiatry 56S (2019) S688-S689
  2. The role psychotherapy in somatic medicine / Psychiatry The journal of the European Psychiatry  Association/  27th European Congress of Psychiatry / European Psychiatry 56S (2019).-Vol.-565.- S512  
  3. Medical and psychological support of soldier and servicemen of the armed forces of Ukraine / European Psychiatry The journal of the European Psychiatry  Association/  27th European Congress of Psychiatry / European Psychiatry 56S (2019).-Vol.-565.- S580
  4. Multimodal-psychological rehabilitation combatants in Ukraine / European Psychiatry The journal of the European Psychiatry  Association/  27th European Congress of Psychiatry / European Psychiatry 56S (2019).-Vol.-565.- S282- S283
  5. Інновації післядипломної підготовки фахівців, які проводять програму психосоціальної реабілітації учасників бойових дій / Матеріали ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інновації у вищій медичній та фармацевтичній освіті України» (з дистанційним під’єднанням ВМ (Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку).-16-17 травня 2019 р..-м.Тернополь.-С.269.