Google search

Професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркологіїзаслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор

Працює на кафедрі з 2019 р. на посаді професора кафедри.

У 1974 році з відзнакою закінчив лікувальний факультет Курського державного медичного інституту.

З 1975 року на протязі 20 років працював в Українському НДІ клінічної і експериментальної неврології та психіатрії ім. В.П. Протопопова (Харків).

У 1986-1988 рр. працював головним лікарем радянських лікувально-профілактичних закладів у Лівії.

У 1989-1991 рр. стажувався у США.

З 1995 по 2000 рік працював проректором з наукової роботи Харківського інституту удосконалення лікарів (ХІУЛ).

З 1999 по 2019 рік працював завідувачем кафедри психотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти.

В 1982 році захистив кандидатську, в 1994 році – докторську дисертації. 

У 1976  отримав науковий ступень доктора медичних наук, у 1986 р. – вчене звання професора.

Михайлов Б.В. є членом Европейської психіатричної Асоціації (ЕРА), Асоціації психотерапевтів Європи (ЄАР), Европейської Академії натуральної історії, президентом Національної ліги психотерапії, психосоматики і медичної психології України, віце-президентом Асоціації психотерапевтів й психоаналітиків України, членом Президії Асоціації неврологів, психіатрів та наркологів України, академіком АН вищої освіти України. Б.В.Михайлов відмічений почесними грамотами МОЗ, Верховної Ради України, Харківської обласної держадміністрації, Науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України. Лауреат Премії ім. В.П. Протопопова, Лауреат Національного проекту «Флагмани освіти».

Ним особисто підготовлено 9 докторів і 42 кандидатів медичних і психологічних наук, виконується ряд докторських, кандидатських й магістерських робіт. 

Основний напрямок наукових дослідженьпроблеми психіатрії, психотерапії, нейрофізіології, медичної психології. Розроблена біоінформаційна концепція патогенезу психічних розладів; вивчені нейробіологічні механізми реалізації психотерапії; психотерапія соматоформних розладів, створена система психотерапії для працівників МВС та ЗС України, розроблені проблеми фармакопсихотерапії, досліджені клініко-патофізіологічні механізми й терапія порушень сну, розроблені основи психотерапії у спорті; створена концепція виховання медичних психологів.

Основні наукові роботи, надруковані за час роботи на кафедрі:

  1. МКХ-11. РОЗДІЛ 6: Психічні і поведінкові розлади та порушення нейропсихічного розвитку (статистична класифікація) / [під заг. ред. В.Д. Мішиєва; уклад.: В.Д. Мішиєв, Б.В. Михайлов, Є.Г. Гриневич, В.Ю.Омелянович] (Переклад з англійського проф. Б.М. Михайлова). – Київ.: ТОВ «Професійні видання Україна», – 285 с.
  2. Клініка, діагностика та лікування розладів психічної сфери внаслідок бойових дій: Навчальний посібник / В.Д. Мішиєв, Б.В. Михайлов, Є.Г. Гриневич, В.Ю. Омелянович. – Київ. - 2022, – 136 с.
  3. Медична психологія : в 2-х т. Т. 1. Загальна медична психологія. Підручник / [Г.Я. Пілягіна та ін.] ; за ред. Г.Я. Пілягіної. – Вінниця : Нова Книга, 2020 – 288 с.
  4. Медична психологія : в 2-х т. Т. 2. Спеціальна медична психологія. Підручник / [Г.Я. Пілягіна та ін.] ; за ред. Г.Я. Пілягіної. – Вінниця : Нова Книга, 2020 – 496 с.
  5. Towards new models: contemporary psychotherapy in Ukraine / European Psychiatry The journal of the European Psychiatry  Association /  27th European Congress of Psychiatry / European Psychiatry 56S (2019) S688-S689
  6. The role psychotherapy in somatic medicine / Psychiatry The journal of the European Psychiatry  Association/  27th European Congress of Psychiatry / European Psychiatry 56S (2019).-Vol.-565.- S512  
  7. Medical and psychological support of soldier and servicemen of the armed forces of Ukraine / European Psychiatry The journal of the European Psychiatry  Association/  27th European Congress of Psychiatry / European Psychiatry 56S (2019).-Vol.-565.- S580
  8. Multimodal-psychological rehabilitation combatants in Ukraine / European Psychiatry The journal of the European Psychiatry  Association/  27th European Congress of Psychiatry / European Psychiatry 56S (2019).-Vol.-565.- S282- S283
  9. Інновації післядипломної підготовки фахівців, які проводять програму психосоціальної реабілітації учасників бойових дій / Матеріали ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інновації у вищій медичній та фармацевтичній освіті України» (з дистанційним під’єднанням ВМ (Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку).-16-17 травня 2019 р..-м.Тернополь.-С.269.