Google search

Доцент кафедри  загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології, головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров`я виконавчого органу Київської міської ради за фахом «Дитяча психіатрія», кандидат медичних наук, старший науковий співробітник за спеціальністю «психіатрія»

Працює на кафедрі з 2016 року.

З 1996 р. по 2016 р. працювала науковим співробітником Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України на посаді провідного наукового співробітника відділу психічних розладів дітей та підлітків.

У 2006 році отримала науковий ступень кандидата медичних наук, у 2016 році отримала вчене звання старшого науковий співробітника.

У 2000 році Бікшаєва Я.Б. пройшла місячне стажування у Варшавському інституті психіатрії і неврології (Польща) з питань організації психіатричної реабілітації дітей та підлітків, оцінки дієвості психосоціальної реабілітації та поведінкової терапії.

З 2002 по 2004 рік проходила очно-заочне навчання в Польщі за спеціалізованою програмою з питань психіатричної реабілітації дітей з розладами зі спектру аутизму, затвердженою Міністерством охорони здоров’я Польщі.

У 2006 році  навчалась на міжнародному навчальному курсі «Польська епілептологія в Україні». У 2008 році пройшла тижневий клінічний навчальний курс з питань дитячої та підліткової психіатрії організований Міжнародною Асоціацією  та Європейським Союзом дитячих та підліткових психіатрів. У 2009 році закінчила тижневий клінічний навчальний курс «Фактори предиспозиції та їх вплив на зміну ризику розвитку психічних розладів у дітей» організований Європейським Союзом (Європейською Комісією) в Дослідному медичному центрі генетики та психіатрії розвитку Інституту психіатрії та Королівського коледжу Великої Британії. 

На кафедрі є куратором циклів спеціалізації, стажування та передатестаційних циклів за спеціальністю «Дитяча психіатрія». 

Є автором 161 друкованої роботи у фахових виданнях. 

Основні напрямки наукових досліджень:

-         Розробка критеріїв якості надання медико-соціальної допомоги для найбільш соціально значущих розладів психіки та поведінки у дітей: розладів зі спектру аутизму та шизофренії з ранньою маніфестацією;

-         Удосконалення та оптимізація системи надання медико-соціальної допомоги дітям з розладами зі спектру аутизму та розробка і впровадження сучасних стандартів діагностики, терапії та реабілітації хворих даної категорії.

-         Визначення конституційно-генетичних та середовищних факторів ризику, які впливають на ранню маніфестацію, несприятливий перебіг захворювання та тяжкість соціальної дезадаптації у дітей з розладами спектру аутизму. 

Основні наукові та навчально-методичні роботи:

  1. Бикшаева Я.Б. Семейная терапия подростков с соматоформными расстройствами: интеграция когнитивных, бихевиоральных и психодинамических концептуально-методических подходов // Архів психіатрії. – 2013. – Т.19. – №2 (73).– С. 83–90.
  2. Бикшаева Я.Б. Клиническая типология, причины и механизмы манифестации шизофрении у детей // Архів психіатрії. – 2013. – Т.19. – №3 (74). – С. 80–84.
  3. Бікшаєва Я.Б. Чинники ризику, які впливають на маніфестацію розладів зі спектра аутизму // Архів психіатрії. – 2013. – Т.19. – №4 (75). – С. 158–164.
  4. Бикшаева Я.Б. Направления медико-социальной реабилитации детей с аутизмом // Архів психіатрії. – 2015. – Т.21. – №1 (80). – С. 109–115.
  5. Бикшаева Я.Б. Шизофрения, манифестирующая в детском возрасте: особенности диагностики и терапевтических стратегий // Архів психіатрії. – 2015. – Т.21. – №2 (81).– С. 104–109.