Google search

Співробітники кафедри виступали з доповідями на таких міжнародних професійних зібраннях як:

 1. 27th European congress of psychiatry (Warsaw, Poland, 06-09.04.2019).
 2. The VI International Science Conference «Trends and directions of development of scientific approaches and prospects of integration of Internet technologies into society», February 23 – 26 2021, Stockholm, Sweden.
 3. 31st European Congress of Psychiatry – ЕРА (Paris, France, 25-28 March 2023). Сертифікат учасника та сертифікат слухача курсу.
 4. Polsko-Ukrajinska konferencja «Dzien Kultury Jakosci» (Warszawa, Polska, Warszawsci Uniwersytet Medyczny, 26 maja 2023).
 5. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Роль первинної медичної допомоги в системі охорони здоров’я України (до Всесвітнього дня сімейного лікаря)» (м. Київ, 19-20 травня 2022 р.)
 6. Науково-практична конференція «Війна і люди: як зберегти психічне здоров‘я» (м. Київ 25-26 травня 2022 року).
 7. Науково-практична конференція «Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики-сімейного лікаря» (м. Київ, 29-30 червня 2022 року).
 8. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення та розвиток сімейної медицини в Україні та світі» (м. Київ, 27-28 жовтня 2022 р.).
 9. ІІІ конгрес з міжнародною участю «Психосоматична медицина ХХІ століття: реалії та перспективи» (м. Київ, 4-6 листопада 2022 року).
 10. ІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Психіатрія, наркологія, клінічна психологія та загальна медична практика: міждисциплінарні питання сучасності» (м. Київ, 20 – 21 квітня 2023 р.).
 11. V науково-практична конференція з міжнародною участю «Психосоматична медицина ХХІ століття: реалії та перспективи» (м. Київ, 21-22 квітня 2023 року).
 12. І науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми освіти і науки в умовах війни» (м. Київ, 6-7 червня 2023 року).
 13. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Психіатрія, наркологія, клінічна психологія та загальна медична практика: міждисциплінарні питання сучасності» 22 – 23 квітня 2021 р. Програма останньої міжнародної конференції кафедри за 2021 р
 14. Українсько-американський науково-практичний семінар «Фармакотерапія депресії та сексуальних дисфункцій. Психобіологія суїциду» (Київ, 2007)
 15. Всеросійська науково-практична конференція «Взаємодія науки й практики в сучасній психіатрії» (Росія, Москва, 2007)
 16. 12th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour Glasgow, Scotland 27th – 30th August 2008
 17. International Conference Sponsored by ESCAP: Quality of life in Child and Adolescennt Mental Health (22-26 August 2009, Budapest, Hungary
 18. ХVІІІ Всеросійський з'їзд психіатрів Росії (Москва, 2009)
 19. Українсько-голландський науково-практичний семінар «Актуальні питання дитячої психіатрії й психотерапії» (Київ, 2009)
 20. International Conference “Developing an Evidence Base on Social and Public Health Determinants of Suicide in Eastern Europe, the Commonwealth of Independent States, and the Baltic Countries: A Foundation for Designing Interventions”, to take place on 14-15 September 2010, Tallinn, Estonia.
 21. 19th European Congress of Psychiatry - EPA 2011. Vienna, Austria, 12-15 March, 2011
 22. 34-ый ежегодный международный семинар по психотерапии и клинической психологии «ОСВОЕНИЕ ПСИХОПАТОЛОГИИ», 13-16 апреля 2011 г., Вильнюс, Литва
 23. VII Международной конференции «ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ В КОНСУЛЬТИРОВАНИИ И ПСИХОТЕРАПИИ», 17-21 сентября 2012 г., Вильнюс, Литва
 24. American Psychiatric Association Annual Meeting: May 18-22, 2013, San Francisco.
 25. 27th European congress of psychiatry (Warsaw, Poland, 06-09.04.2019)

Одним з свідчень визнання наукових розробок співробітників кафедри є нагородження Л. О. Булахової (1970), а потім і А. П. Чуприкова (1985) премією академіка В. Протопопова. Професор А. П. Чуприков також нагороджений золотою медаллю "За досягнення в науці і техніці" Міжнародною кадровою академією (2002), медаллю "За досягнення в науці" Альберта Швейцера. А. П. Чуприков обраний дійсним членом Нью-Йоркської АН (1996), Міжнародної кадрової академії (1998), Міжнародної академії екології (2002), Болгарської національної академії медицини (2004), Європейської академії природничих наук (2006).