Google search

Кафедра організована в 1969 р. шляхом виділення зі складу кафедри загальної психіатрії (зав. — професор Й. А. Поліщук), в структурі якої існувала з 1965 р. як курс психоневрології.

Учбова база — дитяче відділення Київської психіатричної лікарні ім. акад. Павлова. Необхідність створення кафедри обумовлювалась затвердженням МОЗ СРСР і України фаху лікаря дитячого психіатра і дитячого невропатолога, створенням спеціальної служби дитячої психіатричної допомоги в Україні. Кафедра стала першою в Україні і другою в колишньому СРСР по спеціалізації та удосконаленню дитячих психіатрів України та союзних республік.

Перший завідувач кафедри — професор П. І. Коваленко, яка до цього займала посаду першого заступника Міністра охорони здоров'я України, директора Українського науково-дослідного психоневрологічного інституту (Харків). Разом з нею працювали доцент О. М.  Саган (невропатолог), асистенти В. М.  Кузнєцов та С. М. Зінченко (психіатри). У подальшому підготовка лікарів стала вестися окремо: з дитячої психіатрії та з дитячої неврології.

У 1975 р. після смерті професора П. І. Коваленко кафедру очолила професор Л.О. Булахова — вихованка школи В. П. Протопопова, Й. А. Поліщука (кафедра загальної психіатрії), яка захистила докторську дисертацію з дитячого розділу психіатрії ("Клінічне та патофізіологічне дослідження фенілкетонурії"). Кафедра поповнилася новими співробітниками — власними вихованцями, які захистили дисертації під час навчання в клінічній ординатурі та аспірантурі:

В. Ю. Мартинюк (1979), І. О. Семенова (1987), Т. В. Сердюк (1989). У ці роки відбулося розширення учбово-матеріальної бази за рахунок психоневрологічного відділення дитячої лікарні “Охматдит”, неврологічного відділення Клінічної дитячої лікарні №1, де створено Український реабілітаційний центр для дітей з органічними ураженнями ЦНС під керівництвом доцента В. Ю. Мартинюка.

У 1992 р. кафедру очолив (за сумісництвом) директор Українського НДІ соціальної та судової психіатрії, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор А. П. Чуприков, а професор Л. О. Булахова продовжила роботу у складі кафедри. У 1996 р. у зв'язку з відокремленням від кафедри курсу дитячої неврології кафедра отримала назву кафедри дитячої, соціальної та судової психіатрії.

З 1992 по 2008 рр. кафедрою керував професор А. П. Чуприков. Тоді ж до кафедри ввійшов Київський міський лікувально-діагностичний і науково-методичний центр “Психічне здоров'я дітей та підлітків” при Київській міській клінічній психоневрологічній лікарні №1 під керівництвом професора

А. П. Чуприкова. До складу центру, окрім кафедри, увійшли 3 відділення для дітей та підлітків лікарні, кафедра медичної психології та психокорекції МАУП, відділення дитячої психіатрії УНД ССПН.

З 2008 р. кафедру очолив заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор В. Д. Мішиєв

Останні роки були насичені подіями. У 2021 та 2022 роках а базі кафедри були вперше проведені дві міжнародні науково-практичні конференції «Психіатрія, наркологія, клінічна психологія та загальна медична практика: міждисциплінарні питання сучасності», в яких прочитали доповіді провідні фахівці України, США, Великої Британії, Німеччини, Фінляндії, Чехії та Польщі, а в якості слухачів зі заходи відвідали понад п’ять тисяч лікарів та фахівців споріднених спеціальностей. На кафедрі тривала науково-дослідницька діяльність, результати якої оприлюднювались у наукових фахових виданнях, в тому числі тих, які входять до наукометричної бази Scopus. Тільки за останні три роки були надруковані чотири підручники, три навчальні посібники та дві монографії, перекладений, адаптований для використання в Україні та надрукований  6 розділ нової Міжнародної класифікації хвороб 11 перегляду (МКХ 11) – «Психічні і поведінкові розлади та порушення нейропсихічного розвитку».