Google search

Національний підручник з ревматології /Під ред. академіка НАМН України, проф. В.М. Коваленка, проф. Н.М. Шуби- К.: Моріон, 2013.– 687 с. 

Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування / За ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренка, О.С. Сичова. 3-тє вид. переробл. І доповнене – К.: МОРІОН, 2018. -224 с. 

Кардіоваскулярна токсичність в онкології // За ред. В.М. Коваленка, О.Г. Несукай, - К., Моріон, 2018. – 64 с. 

Матеріали ХIX Національного конгресу кардіологів України, Український кардіологічний журнал, додаток І, 2018. – 187 с. 

Актуальні проблеми здоров»я та мінімізація їх в умовах збройного конфлікту в Україні.// Під ред.. Коваленка В.М., Корнацького В.М., Київ – 2018, 214 с.  

Лікування клапанних вад серця. Посібник В.М. Коваленко,О.Г. Несукай 2017.64с. 

Клініко-діагностичне значення імунологічних тестів при ревматичних хворобах. Навчальний посібник За ред. В.М. Коваленка, Н.М. Шуби. 2017- 105с.

За редакцією В.М.Коваленка. Укл.: Н.М. Шуба, О.Г. Несукай, О.П. Борткевич. Внутрішня медицина. Підручник для студентів закладів вищої медичної освіти ІІІ – ІV рівня акредитації та лікарів післядипломної освіти на основі рекомендацій доказової медицини.підручник 3-тє вид., переробл. і допов. – К.МОРІОН, 2019.-960с.+8с. кол.вкл. 

Коваленко В.М.,Рекалов Д.Г., Яцишин Р.М., Головач І.Ю., Станіславчук М.А.,Тер-Вартаньян С.Х., Єгудіна Є.Д. Системний червоний вовчак.-Клінічні настанови.-Київ,2020.-74 с. 

За ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренка, О.С. Сичова Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування. Посібник 4-те вид., переробл. і доповн. - К.: МОРІОН, 2020. - 240 с.

Глюкокортикоїди.Практичні рекомендації.Київ,2020, 64с.Коваленко В.М.,Гарміш О.О.

Подагра: взгляд в будущее. Посібник, К.: МОРИОН, 2020. — 192 с.Г.В. Дзяк , В.Н. Коваленко, Т.А. Хомазюк

Клінічна настанова. Остеоартрит/Остеоартроз.Київ 2020 Коваленко В.М., Головач І.Ю., Борткевич О.П., Рекалов Д.Г.,Сміян С.І.

Серцено-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування/За ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренка, О.С. Сичова,5-те вид., переробл. і доповн. — К.: МОРІОН, 2021. — 320 с.

Ревматичні хвороби. Класифікація, стандарти діагностики та лікування. К., Моріон, 2021. 400 с. ISВN 978-966-2066-79-1 В.М. Коваленко, Н.М. Шуба, О.П. Борткевич, О.О. Гарміш, Г.О. Проценко, Р.І. Яцишин, М.А. Станіславчук, О.Б. Яременко,А.С. Крилова

Стрес і серцево-судинні захворювання в умовах воєнного часу. Київ: 2022, 267с. Коваленко В.М.

Стан здоров’я народу України в умовах війни. Київ: 2022, 219с. Коваленко В.М.

В.М. Коваленко, І.П. Катеренчук. Ревматизм: минуле, сучасне, майбутнє.  — К.: Видавничий дім Медкнига, 2023. — 202 с. ISBN 978-966-1597-96-8

 

 

 

  

 

 

Навчальний посібник “Практичні навички з ревматології (2008) В. М. Коваленко, Н. М. Шуба (ред.), В. К. Казимирко, О. П. Борткевич, А. Г. Дубкова, Т. С. Сілантьєва, Л. М. Іваницька, Т. Д. Воронова
рекомендований Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, ухвалено інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України від 17.07.2007 р. № 1.4/18-Г-1157.

Методичні рекомендації  В.М. Коваленко О.Г. Несукай  «Лікування клапанних вад серця», К.: МОРІОН, 2017 61 ст.

Навчальний посібник «Клініко-діагностичне значення імунологічних тестів при ревматичних хворобах», Коваленко В.М., Шуба Н.М., Воронова Т.Д., Дубкова А.Г., Крилова А.С. Київ. 2017, 105 с. 

За останнє десятиріччя надруковано більше 950 наукових праць, з них монографій – 14, посібників -12, методичних рекомендацій – 10, інформаційних листів – 7; патентів – 8; статей – 354; тезів – 58.

    

   

В учбовому  процесі  використовується комп’ютерна техніка, нові фармакотерапевтичні, клініко-лабораторні та інструментальні технології.