Google search

На кафедрі проводяться цикли: 

1. Інтернатури (2 роки) – «Загальна практика – сімейна медицина».

2. Спеціалізація (6 міс.) – «Загальна практика – сімейна медицина».

3. Стажування (1 міс.) – «Загальна практика – сімейна медицина».

4. Тематичного удосконалення (1, 2 тижні):

  • « Актуальні питання пульмонології в амбулаторно-поліклінічній практиці»;
  • « Актуальні питання сімейної медицини (для керівників баз стажування інтернів)»;
  • « Актуальні питання нефрології в амбулаторно-поліклінічній практиці»;
  • «Ведення хворих із метаболічним синдромом в амбулаторно-поліклінічній практиці»;
  • « Клінічна електрокардіографія»;
  • «Ведення хворих ендокринологічного профілю в поліклінічній практиці»;
  • «Ведення хворих із суглобовим синдромом в амбулаторно-поліклінічній практиці»;
  • «Ведення вагітних із захворюваннями серцево-судинної системи в амбулаторно-поліклінічній практиці»;
  • «Актуальні питання ревматології».

Можливе навчання на госпрозрахункових засадах на всіх навчальних циклах, що проводяться на кафедрі.