Google search

Завідувач кафедри

Адреса електронної пошти: [email protected] 

Освіта:

- закінчила Київський медичний інститут в 1991 році за спеціальністю “Лікувальна справа” з відзнакою;

- 1991-1992 р.р. навчалася в інтернатурі за спеціальністю «Терапія» в Київському медичному інституті;

- 1992-1999 рр. навчалась в клінічній ординатурі та аспірантурі за спеціальністю «Терапія» на кафедрі терапії КМАПО імені П.Л. Шупика;

- В 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-імунологічна характеристика хворих на ревматоїдний та реактивний артрити при наявності пілоричного хелікобактеріозу та дисбактеріозу кишечника» за спеціальністю – ревматологія (спеціалізована Вчена рада Д 26.616.01 при Інституті кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска АМН України), науковий керівник – професор Г. І. Лисенко.

Посада: професор кафедри сімейної медицини

Науковий ступінь: доктор медичних наук зі спеціальності 14.01.38 - «Загальна практика – сімейна медицина» (2017).

Тема докторської дисертації: “Наукове обґрунтування та шляхи оптимізації ведення пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу на етапі первинної медичної допомоги”. 

- кандидат медичних наук зі спеціальності 14.01.02 - «внутрішні хвороби» (2007).

Тема кандидатської дисертації: «Клініко-патогенетична характеристика артропатій у хворих з гіпотиреозом». 

Вчене звання:

професор по кафедрі сімейної медицини (2018), 

доцент по кафедрі сімейної медицини (2012). 

Контактний телефон: тел./факс (044) 536-01-06 (роб), 067-757-45-96 (моб)

E-mail: [email protected]

Доктор медичних наук, професор.

Адреса електронної пошти: [email protected] 

В 1980 році закінчила лікувальний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа». З 1980 по 1985 р. працювала лікарем-ординатором та завідувачкою терапевтичного відділення лікарні № 5 (інфекційної) м. Києва,
з 1985 по 1992 р. – лікарем ординатором терапевтичного відділення РКБ № 1 (Феофанія). У 1992–1994 р. – клінічний ординатор гематологічного відділення НЦРМ за фахом "Гематологія та трансфузіологія". З 1994 по 1997 р. – завідувач відділення гематології НЦРМ НАМН України. З 1997 по 2002 рік – асистент, а з 2002 р.  – доцент кафедри гематології та трансфузіології НМАПО
імені П.Л. Шупика МОЗ України. З 2002 по 2007 р. виконувала обов’язки заступника декана терапевтичного факультету НМАПО імені П.Л. Шупика. 

У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клінічні та цитологічні особливості гострих лейкозів у осіб, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС».

КУЧЕР Олена Володимирівна – професор кафедри гематології і трансфузіології, доктор медичних наук, професор, Основні наукові напрямки – молекулярно-генетичні аспекти гострих лейкемій, питання трансфузіологічного забезпечення при лікуванні гемобластозів. Автор понад 200 наукових та навчально-педагогічних праць.

Кандидат медичних наук, доцент, член Міжнародної Асоціації викладачів сімейної медицини (EURACT), відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі;

Тема дисертації: «Клинико-иммунологическая характеристика больных системной склеродермией».

Данилюк Світлана Володимирівна 

Кандидат медичних наук, доцент, відповідальна за клінічну роботу на кафедрі

Адреса електронної пошти: [email protected]

Дійсний член Всесвітньої Асоціації сімейних лікарів (WONCA), Європейськогї Асоціації викладачів сімейної медицини (EURACT)

Освіта:

-         закінчила Київський медичний інститут в 1985 році за спеціальністю “Лікувальна справа”;

-         1985-1986 р.р. навчалась в інтернатурі за спеціальністю «Терапія» в Київському медичному інституті;

-         1987-1993р.р. працювала дільничим терапевтом в АМН України, поліклініка для вчених;