Google search

На кафедрі проводяться цикли: 

1. Інтернатури (2 роки) – «Загальна практика – сімейна медицина».

2. Спеціалізація (6 міс.) – «Загальна практика – сімейна медицина».

3. Стажування (1 міс.) – «Загальна практика – сімейна медицина».

4. Тематичного удосконалення (1, 2 тижні):

  • « Актуальні питання пульмонології в амбулаторно-поліклінічній практиці»;
  • « Актуальні питання сімейної медицини (для керівників баз стажування інтернів)»;
  • « Актуальні питання нефрології в амбулаторно-поліклінічній практиці»;
  • «Ведення хворих із метаболічним синдромом в амбулаторно-поліклінічній практиці»;
  • « Клінічна електрокардіографія»;
  • «Ведення хворих ендокринологічного профілю в поліклінічній практиці»;
  • «Ведення хворих із суглобовим синдромом в амбулаторно-поліклінічній практиці»;
  • «Ведення вагітних із захворюваннями серцево-судинної системи в амбулаторно-поліклінічній практиці»;
  • «Актуальні питання ревматології».

Можливе навчання на госпрозрахункових засадах на всіх навчальних циклах, що проводяться на кафедрі.

Засадами виховної роботи серед слухачів кафедри є: людиноцентризм; верховенство права; науковий характер освіти; різноманітність освіти; нерозривний зв'язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями; академічна доброчесність; гуманізм; демократизм; єдність навчання, виховання та розвитку; виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його історико-культурного надбання і традицій; формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення; формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками; формування громадянської культури та культури демократії; формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля; невтручання політичних партій в освітній процес; різнобічність та збалансованість інформації щодо політичних, світоглядних та релігійних питань; сприяння навчанню впродовж життя; інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір; нетерпимість до проявів корупції та хабарництва; доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою; виховання в дусі славних традицій кафедри гематології і трансфузіології та досягнень її завідувачів – професорів І.П. Сарницького, Л.М. Тищенко.

З вересня 1999 року випускається науково-практичний журнал «Сімейна медицина» (головний редактор проф. Л. В. Хіміон). Посібники: