Google search

Науково-дослідна робота кафедри гематології та трансфузіології спрямована на вивчення та впровадження в практичну роботу нових методів діагностики та лікування хворих з анемією та системною патологією крові.

За період існування кафедри її співробітниками захищено 5 докторських та 23 кандидатських дисертацій, виконуються 1 докторська та 3 кандидатські дисертації. Викладачі кафедри підвищували свій професійний рівень в науково-дослідних установах країни та за її межами – в Німеччині, Швейцарії, Японії, Франції, Австрії.

Слід відмітити постійне зростання кількості наукових розробок кафедри. За роки існування кафедри її співробітниками отримано понад 60 патентів на винаходи, видано понад 30 методичних рекомендацій. Співробітниками кафедри опубліковано 3 підручники, 26 посібників, 1 керівництво, 2 довідники, 13 монографій та понад 2000 наукових праць.

Дисертаційні роботи, захищені протягом останніх років:

 1. Хіміон Л. В. (докторська дисертація) на тему: «Роль імуно-запальних факторів і дисліпідемії в розвитку атеросклерозу у хворих на ревматоїдний артрит і системний червоний вовчак та обґрунтування його профілактики і лікування».
 2. Мінцер В. О. на тему: «Моніторинг факторів ризику ішемічної хвороби серця і метаболічних порушень та тактика кардіопротективної дії» (захищена у 2011 році).
 3. Величко Н. С. на тему: «Оптимізація ведення хворих з холестатичним гепатозом вагітних у поєднанні з хелікобактеріозом в поліклінічно-амбулаторних умовах» (захищена у 2011 році).
 4. Ситюк Т. О. на тему: «Імунокоригуюча терапія у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень».
 5. Найштетик І. М.  на тему: «Характеристика безсимптомного атеросклерозу та шляхи патогенетичної терапії у хворих на ревматоїдний артрит упоєднанні з аутоімуннимтиреоїдитом». 
 6. Кіча Н.В. на тему: «Фактори серцево-судинного ризику та їх модифікація у хворих на хронічний холецистит в амбулаторних умовах».
 7. Ткаченко В.І. (докторська дисертація) на тему: «Наукове обґрунтування та шляхи оптимізації ведення пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу на етапі первинної медичної допомоги
 8. Рибицька М.О.  на тему: «Моніторинг факторів ризику серцево-судинних захворювань у хворих на цукровий діабет 2 типу та розробка заходів їх профілактики»
 9. Ватага В.В. на тему: «Оцінка факторів ризику та профілактики ішемічної хвороби серця у осіб без дисліпідемії в практиці лікаря загальної практики – сімейного лікаря»
 10. Смоліна Л.О. на тему: «Оптимізація лікування гонартрозу в практиці сімейного лікаря»
 11. Коміссарова О.С. на тему: «Зміни ліпідного обміну та імунного статусу у хворих на ІХС асоційовану з дисбіозом кишечника. Методи їх корекції»

Магістерські роботі - 9 захищено.

Дисертаційні роботи, що виконуються:

 1. «Оптимізація профілактики та лікування хворих на посттравматичний остеоартроз колінних суглобів» (виконавець – Гаврилюк Г.О., на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата медичних наук)).
 2. «Оптимізація профілактики та діагностики раннього ураження нирок при артеріальній гіпертензії шляхом оцінки функціонального ниркового резерву» (виконавець – Тимощук Л.С., на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата медичних наук)).
 3. «Артеріальна гіпертензія у пацієнтів молодого віку з ожирінням: фактори ризику, особливості перебігу, оптимізація профілактики та лікування» (виконавець – Рудь О.М., на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата медичних наук)).
 4. «Оптимізація профілактики прогресування остеоартрозу колінних суглобів на рівні первинної медичної допомоги» (виконавець – Хмарук М.С., на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата медичних наук)).
 5. «Оптимізація профілактики серцево-судинних захворювань у хворих на псоріатичний артрит на рівні первинної медичної допомоги» (виконавець – Бойко А.В., на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата медичних наук)).
 6. «Фактори ризику аутоімунних захворювань щитовидної залози та оптимізація первинної медичної допомоги» (виконавець – Максимець Я.А., на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата медичних наук)).
 7. «Фактори ризику злоякісних новоутворень щитовидної залози та оптимізація первинної медичної допомоги» (виконавець – Рімар Я.Ю., на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата медичних наук)).
 8. «Оптимізація профілактики у хворих зі стабільною ішемічною хворобою серця у практиці сімейного лікаря» (виконавець – Гайова О.А., на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата медичних наук)).
 9. «Оптимізація діагностики і профілактики ураження серцево-судинної системи у хворих на ревматоїдний артрит» (виконавець – Кузик І.О., на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата медичних наук)).