Google search

Завідувач кафедри

Адреса електронної пошти: [email protected] 

Освіта:

- закінчила Київський медичний інститут в 1991 році за спеціальністю “Лікувальна справа” з відзнакою;

- 1991-1992 р.р. навчалася в інтернатурі за спеціальністю «Терапія» в Київському медичному інституті;

- 1992-1999 рр. навчалась в клінічній ординатурі та аспірантурі за спеціальністю «Терапія» на кафедрі терапії КМАПО імені П.Л. Шупика;

- В 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-імунологічна характеристика хворих на ревматоїдний та реактивний артрити при наявності пілоричного хелікобактеріозу та дисбактеріозу кишечника» за спеціальністю – ревматологія (спеціалізована Вчена рада Д 26.616.01 при Інституті кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска АМН України), науковий керівник – професор Г. І. Лисенко.

- В грудні 2012 році захистила докторську дисертацію на тему: ««Роль імуно-запальних факторів і дисліпідемії в розвитку атеросклерозу у хворих на ревматоїдний артрит і системний червоний вовчак та обґрунтування його профілактики та лікування» захищена за спеціальністю – ревматологія (спеціалізована Вчена рада Д 26.616.01 при Інституті кардіології імені академіка М. Д. Стражеска АМН України), науковий консультант – професор Г. І. Лисенко.

  Кваліфікація:

З 2000 року – вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю  “Загальна практика – сімейна медицина”;

З 2000 року – вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю “Терапія”;

З 2021року - вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю  “Ревматологія”

Вільно володіє англійською мовою. Член Правління Української Асоціації сімейної медицини. Головний редактор фахового видання «Сімейна медицина» (категорія Б). Дійсний член Всесвітньої асоціації сімейних лікарів (WONCA), Європейської асоціації викладачів сімейної медицини EURACT, Національний експерт ВООЗ з питань профілактики хронічних неінфекційних захворювань.

Загальний трудовий стаж – 33 роки, загальний лікарський стаж – 27 років; науковий стаж – 22 роки, науково-педагогічний стаж – 22 роки.

Автор і співавтор більше 250 наукових та навчально-методичних друкованих робіт в українських та міжнародних фахових виданнях, в т.ч. 15 посібників.

   Професійна діяльність:

З 1999 по 2003 рр. – асистент кафедри сімейної медицини НМАПО імені П .Л. Шупика;

З 2003 по 2013 рр. – доцент кафедри сімейної медицини НМАПО імені П .Л. Шупика;

З 2014 р. по теперішній час – завідувач кафедри кафедри сімейної медицини НУОЗ України  імені П. Л. Шупика.

Під керівництвом професора Хіміон Л.В. успішно захищені 8 кандидатських дисертацій