Google search

Науково-дослідна робота кафедри гематології та трансфузіології спрямована на вивчення та впровадження в практичну роботу нових методів діагностики та лікування хворих з анемією та системною патологією крові.

За період існування кафедри її співробітниками захищено 5 докторських та 23 кандидатських дисертацій, виконуються 1 докторська та 3 кандидатські дисертації. Викладачі кафедри підвищували свій професійний рівень в науково-дослідних установах країни та за її межами – в Німеччині, Швейцарії, Японії, Франції, Австрії.

Слід відмітити постійне зростання кількості наукових розробок кафедри. За роки існування кафедри її співробітниками отримано понад 60 патентів на винаходи, видано понад 30 методичних рекомендацій. Співробітниками кафедри опубліковано 3 підручники, 26 посібників, 1 керівництво, 2 довідники, 13 монографій та понад 2000 наукових праць.