Google search

E mail:  [email protected]

Освіта: вища медична. Закінчила Київський медичний інститут  імені О.О.Богомольця по спеціальності “Стоматологія ” з відзнакою (1984).

Кваліфікація: вища категорія зі спеціальності «Стоматологія»; вища категорія зі спеціальності « Терапевтична стоматологія». Загальний стаж роботи 37 років. Стаж роботи за фахом стоматологія 37 років.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат медичних наук (1998),

доктор медичних наук (2014), професор  (2015).

Назва докторської  дисертації «Запальні ураження тканин пародонта, асоційовані з персистуючою герпесвірусною інфекцією, та шляхи оптимізації їх профілактики, патогенетичної терапії та реабілітації».

Професійна діяльність: : основні напрямки роботи на кафедрі: ендодонтія, захворювання  слизової оболонки порожнини рота.

Наукова діяльність: автор понад 125 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі опублікованих у  вітчизняних та іноземних виданнях включених до бази даних Scopus та Web  of  Science, навчальних програм, підручників та довідників  для  лікарів-інтернів стоматологів факультетів післядипломної освіти вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Науковий керівник 1 захищеної та 2 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філорсофії.

Викладацька діяльність: професор кафедри стоматології. Працює на кафедрі стоматології з 2001 року. Стаж педагогічної роботи – 21рік.

Список публікацій в хронологічному порядку  (від початку наукової діяльності)

Наукова компетенція: Прояви алергічних реакцій сповільненого типу та автоімунних хвороб у порожнині рота

 1. Мазь “Мефенат”- новий лікарський препарат для лікування виразково-некротичних уражень слизової оболонки ротової порожнини  Волосовець Т.М. Вісник стоматології., С.255 – 256 1995
 2. Нові терапевтичні підходи до лікування виразково-некротичних уражень слизової оболонки порожнини рота Волосовець ТМ Вестник проблем биологии и медицины, 103-109. 1997
 3. Применение защитной повязки на основе мази “Мефе¬нат” к комплексном лечении заболеваний пародонта Волосовець Т.М. Современная стоматология, С.13 – 15 2000
 4. Сучасна протизапальна терапія при ураженнях слизової оболонки порожнини рота Волосовець Т.М. Вісник наукових досліджень, С.140-142 2002
 5.  Загальноклінічні та стоматологічні аспекти профілактики інфекційного ендокардиту Волосовець Т.М. Новини стоматології, С.15-19 2002
 6. Лікування травматичних уражень слизової оболонки порожнини рота при підготовці зубних рядів до протезування та в період адаптації до зубних протезів Волосовець Т.М. Український стоматологічний альманах, С.17-19.
 7. Современные подходы к контролю болевого синдрома в стоматологии Волосовець Т.М. Современная стоматология., С.6-8 2003
 8. Современные методы экстирпации пульпы: вопросы применения девитализирующих мышьяковистых паст Волосовець Т.М. Современная стоматология., С.17-18 2003
 9. Применение материалов фирмы SCF «Dentstal» для лечения верхушечных периодонтитовВолосовець Т.М.Современная стоматология., С.19-21 2003
 10.  Оптимизация подходов к пломбированию корневых каналов силерами Волосовець Т.М. Современная стоматология, С.18-20 2003
 11.  Сучасна методологія викладання фармакотерапії захворювань пародонту і слизистої оболонки порожнини рота Волосовець Т.М. Новини стоматології., С.50-52  2003
 12. Применение препарата «Капилор» в лечении кровотечений после экстирпации пульпы Волосовець Т.М. Современная стоматология, С.21-24  2004
 13. Применение гидроксида кальция при лечении деструктивных форм хронического периодонтитаВолосовец Т.Н., Заверная А.М. Дентальные технологии, С.29-33  2004
 14. Применение кальцийсодержащих лечебных прокладок при лечении острого глубокого кариесаВолосовец Т.Н.Дентальные технологии, С.26- 29 2005
 15. Особенности применения адгезивов последнего поколения Т.Н.Волосовец Дентальные технологии, С.33- 36 2005
 16. Врожденные и приобретенные ТОРСН-инфекции у детей Волосовец Т.Н. Монография., 225 с 2006
 17. Сучасні терапевтичні підходи до лікування гострого герпетичного стоматиту у дітей Волосовець Т.М. Педіатрія, акушерство та гінекологія, С.115-116. 2007
 18. Клинико-патогенетические особенности течения эндо-пародонтальных процессов
 19. Волосовець Т.М. Збірник наукових праць Інституту стоматології НУОЗ ім.П.Л.Шупика, С.152-155. 2007
 20. Патогенетичні аспекти антигомотоксичної терапії запальних захворювань тканин пародонта і слизової оболонки порожнини рота. Волосовець Т.М.2008 Журнал Том 1 Випуск вип.17 С.459-466. 2008
 21.  Профілактика клінічних проявів герпесвірусної інфекції в порожнині рота у хворих на запальні захворювання тканин пародонта, асоційовані з персистуючою вірусною інфекцією препаратом "Протефлазід" Волосовець Т.М. Новини стоматології, С.67-70. 2008
 22. Особенности этиологии, патогенеза.клиники и лечения при эндо-пародонтальных поражениях.Волосовец Т.Н., Мазур И.П., Кабанчук С.В.Современная стоматология, С.9-14. 2008
 23. Попередження рецидивів клінічних проявів запальних захворювань тканин пародонта, асоційованих з персистуючою вірусною інфекцією в порожнині рота у хворих-вірусоносіїв  Т.М.Волосовець Експериментальна і клінічна медицина, С.43-46 2008
 24. Клініко-імунологічне та молекулярно-генетичне дослідження стану слизової оболонки порожнини рота та тканин пародонта у дітей , які мають персистуючу вірусну інфекцію Т.М.Волосовець Современная стоматология, С.50- 55. 2009
 25.  Вміст субпопуляцій Т-лімфоцитів у тканинах пародонта в осіб із замальними та деструкно-запальними ураженням тканин пародонта, асоційованими з персистуючою вірусною інфекцією Волосовець Т.М., Журнал ВІсник Наукових досліджень №2 С.77-82  2011
 26. Етіологічні та патогенетичні аспекти лікування і профілактики запальних та дистрофічно-запальних захворювань тканин пародонту, асоційованих з персистуючою вірусною інфекцією Волосовець Т.М. Новини стоматології, С.87-93 2011
 27. Дослідження вмісту субпопуляцій Т-лімфоцитів в периапікальних тканинах у осіб з персистуючою герпесвірусною інфекцією. Волосовець Т.М. Збірник наукових праць співробітників НУОЗ ім..П.Л.Шупика 1 (№20), С.512-519. 2011
 28. Роль асоціацій вірусно-бактеріальних мікроорганізмів у виникненні та розвитку запальних та дистрофічно-запальних захворювань тканин пародонту, асоційованих з персистуючою вірусною інфекцією Волосовець Т.М. Збірник наукових праць співробітників НУОЗ ім..П.Л.Шупика, С.94-99 2011
 29.  Содержание субпопуляций Т-лимфоцитов в периапикальны тканях лиц с персистирующей герпесвирусной инфекцией Волосовець Т.М., Лісяний М.І., Галярник Н.А.Імунологія та алергологія:наука і практика, С.108-112 2011
 30.  Вміст субпопуляцій Т-лімфоцитів у тканинах пародонту в осіб із запальними та дистрофічно-запальними ураженнями тканин пародонту, асоційованих з персистуючою вірусною інфекцієюВолосовець Т.М. Вісник наукових досліджень, С.77-82. 2011
 31.  Залежність показників гуморального імунітету у хворих на запальні та дистрофічно- запальні захворювання тканин пародонту на тлі соматичної патології від наявності персистуючої герпесвірусної інфекції в організмі Волосовець Т.М. Збірник наукових праць співробітників НУОЗ ім..П.Л.Шупика . 2 (21), С.101-108. 2012
 32. Стоматологія: підручник : у 2 кн.за ред.. проф.. М.М.Рожка Волосовець Т.М., 992 с.
 33.  РОЛЬ АСОЦІАЦІЙ ВІРУСНО-БАКТЕРІЙНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ У ВИНИКНЕННІ ТА РОЗВИТКУ ЗАПАЛЬНИХ І ДИСТРОФІЧНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТУ, АСОЦІЙОВАНИХ З ПЕРСИСТЕНТНОЮ ВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ Волосовець Т.М. Інфекційні хвороби 2013
 34.  Первинна профілактика стоматологічних захворювань в роботі сімейного лікаря Волосовець Т.М., Дорошенко О.М., Дорошенко М.В.Вісник наукових досліджень, 63-65 2014
 35. Ліцензійні інтегровані іспити як невід’ємна складова оцінки компетентності лікаря-стоматолога на післядипломному етапі Волосовець Т.М., Булах І.Є., Мруга М.Р. Світ медицини та біології, 214-219 2014
 36.  Дентальні аспекти запобігання інфекційному ендокардиту в дитячому віці Волосовець Т.М.Здоровье ребенка, 140-144 2014
 37. Особливості науково-педагогічної та практичної підготовки лікарів-стоматологів у магістратуріВолосовець Т.М., Дорошенко О.М., Павленко М.О.Український стоматологічний альманах, 88-92 2014
 38.  ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ У МАГІСТРАТУРІ Павленко М.О., Дорошенко О.М., Волосовець Т.М.Український стоматологічний альманах 2014
 39.  Інтернатура як перший етап формування лікаря-стоматолога Волосовець Т.М.Проблеми безперервної медичної освіти та науки, №6 2014
 40.  Сучасні стратегії міждисциплінарного запобігання інфекційному ендокардиту: стоматологічні аспектиВолосовець Т.М., Дорошенко О.М. Новини стоматології, 30-34 2014
 41.  ЛІЦЕНЗІЙНІ ІНТЕГРОВАНІ ІСПИТИ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ОЦІНКИ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА НА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ М.Р. МРУГА, І.Є. БУЛАХ, Т.М.. ВОЛОСОВЕЦЬ Мир медицины и биологии 10 (2 (44))  2014
 42. Удосконалення засвоєння практичних навичок та методик лікарями-інтернами за спеціальністюВолосовець Т.М., Дорошенко О.М., Бакшутова Н.О. , Павленко М.О., Проблеми безперервної медичної освіти та науки, С.11-14 2014
 43.  Сучасні вимоги до системи підготовки та підвищення кваліфікації лікарів-стоматолоґів Т.М. Волосовець Acta medica Leopoliensia, С.53-58 2014
 44. Сучасні вимоги до системи підготовки та підвищення кваліфікації лікарів-стоматолоґів Волосовець Т.М. Acta medica Leopoliensia, С.53-58 2014
 45. Визначення вірусів сімейства Herpesviridae у зразках тканин пародонта та дослідження їх імунологічних показників у осіб із запальними та дистрофічно-запальними захворюваннями тканин пародонта, асоційованими із персистувальною герпес-вірусною інфекцією Волосовець Т.М. Сумський державний університет 2014
 46. Системна оцінка рівня знань курсантів, що навчаються на кафедрах інституту стоматології НУОЗ імені ПЛ Шупика Дорошенко О.М., Волосовець Т.М., Дорошенко М.В. Медична освіта, 33-34
 47.  Визначення вірусів сімейства Herpesviridae у зразках тканин пародонтата дослідження їх імунологічних показників у осіб із запальними та дистрофічно-запальними захворюваннями тканин пародонта, асоційованими із персистувальною герпес-вірусною інфекцією Волосовець Т.М.Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень 2 (№1), С 80-87. 2014
 48. Визначення та ідентифікація вірусної ДНК вірусів сімейства Herpesviridae в ротовій рідині пацієнтів із запальними та дистрофічно-запальними захворюваннями тканин пародонта, асоційованими із персистувальною герпес-вірусною інфекцією Волосовець Т.М.Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень 2 (№2), С .199-208. 2014
 49.  Особливості науково-педагогічної та практичної підготовки лікарів-стоматологів у магістратуріПавленко О.В., Т.М.Волосовець Український стоматологічний альманах №1 С.88-92. 2014
 50. Дентальні аспекти запобігання інфекційному ендокардиту у дитячому віці Волосовець Т.М. Здоровье ребенка, С 140-144. 2014
 51. Особливості перебігу катарального гінгівіту, генералізованого пародонтиту початкового та І ступеня, асоційованих із персистуючою герпесвірусною інфекцією в різних вікових групах Волосовець Т.М.Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія №4, С. 64-70 2014
 52. Інтернатура як перший етап формування лікаря-стоматолога Волосовець Т.М. Проблеми безперервної медичної освіти і науки, №1, С.6-10 2014
 53. Стоматологічні аспекти у діяльності сімейних лікарів Дорошенко О.М., Волосовець Т.М., Дорошенко М.В. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України №1, С.74-76. 2014
 54. Оцінка деяких лабораторних показників у хворих на хронічний генералізований пародонтит, асоційований із персистуючою герпесвірусною інфекцією Волосовець Т.М., Дорошенко О.М., Дорошенко М.В. Запорожский медицинский журнал, С.86-88.  2015
 55. Оцінка впливу ступеня тяжкості герпетичної інфекції на особливості перебігу хронічних періодонтитівВолосовець Т.М., Дорошенко О.М., Юнакова Н.М., Дорошенко М.В.Збірник наукових праць співробітників НУОЗ ім. ПЛ Шупика, С.493-497 2015
 56.  Оцінка стану клітинної ланки імунітету у дорослих осіб із катаральним гінгівітом, генералізованим пародонтитом початкового та I ступеня, асоційованими із персистуючою герпесвірусною інфекцієюВолосовець Т.М., Дорошенко О.М. Експериментальна і клінічна медицина, С.178-183 2015
 57.  Оцінка впливу ступеня тяжкості герпетичної інфекції на особливості перебігу хронічних періодонтитів НМЮ Т.М.Волосовець, О.М. Дорошенко, М.В.Дорошенко
 58. Збірник наукових праць співробітників НУОЗ імені П.Л.Шупика 1 (№24), С ...2015