Google search

ФОРМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ:

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ - “Стоматологія” (3 місяці)

ТЕМАТИЧНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ  (1 тиждень; 1 місяць)

ІНТЕРНАТУРА - “Стоматологія”.

1. Безрукова И.В., Грудянов А.И. Агрессивные формы пародонтита:Руководство для врачей.-М.,2002.-127с.
2. Белоклицкая Г.Ф., Волинская Т.В. Азбука ручного скейлинга: пособие.-К.,2011.-68 с.: ил.
3. Бернадский Ю.И. Травматология и восстановительная хирургия  черепно-челюстно- лицевой области: Учебное пособие,-3-е изд., перераб. И доп.-М.,2003.-456 с.
4. Біда В.І., Павленко М.О., Біда О.В. Мостоподібніконструкціїзубнихпротезів: Навч.посібник.- Львів, 2007.-98 с.
5. Біда В.І., Клочан С. Заміщеннядефектівзубнихрядівсучаснимиконструкціямизнімнихпротезів: Навч.посібник.-Львів, 2009.-152 с.

1)     МОЗ України: www.moz.gov.ua 

2)     Всесвітня організація охорони здоров'я: www.who.int 

3)     World Medical Association: www.wma.net

4)     WorldDentalFederation:www.fdiworldental.org

5)     Асоціація стоматологів України: http://udenta.org.ua