Google search

ПАВЛЕНКО Олексій Володимирович - доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України, академік Академії  наук Вищоі освіти України, заступник голови Координаційної Ради зі стоматології МОЗ України, член Центральної атестаційної комісії МОЗ України, віце-президент Асоціації стоматологів України.

Доктор медичних наук з 1990 року, професор

Назва докторської дисетрації «Клинико-экспериментальная оценка усовершенствованных методов изготовления зубных пластиночных протезов». 

Наукова компетенція: Розробка та апробація нових методів профілактики, лікування та реабілітації стоматологічних захворювань при формування професійної компетенції в системі безперервної освіти лікарів стоматологів

Посада - професор кафедри стоматології (з 2019р.)

Науковий ступінь, рік присудження (спеціальність)- доктор медичних наук, ДД№007754 від 23 жовтня 2018р.  Стоматологія.

Вчене звання, рік присвоєння (по кафедрі, за спеціальністю)- професор по кафедрі стоматології  НУОЗ України імені П. Л. Шупика, АП № 003208, 27 вересня 2021 р

Назва та рік закінчення ВНЗ- Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, 2004р.

Інтернатура, назва ВНЗ, рік закінчення (спеціальність)- НМАПО імені П.Л.Шупика, 2005(стоматологія дитяча)

Трудова діяльність (роки, місце роботи, посада)-

2007-2009 – асистент кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії Медичного інституту Української асоціації народної медицини.

2008-2012 – асистент кафедри стоматології НМАПО імені П.Л.Шупика

2012 -2019 – доцент кафедри стоматології НМАПО імені П.Л.Шупика

2019 по т/ч – професорт кафедри стоматології НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Аспірантура/Докторантура-

2004-2005 - магістр кафедри стоматології дитячого віку ІС НМАПО імені П.Л.Шупика

2005-2008 – аспірант кафедри стоматології ІС НМАПО імені П.Л.Шупика

E mail:  [email protected]

Освіта: вища медична. Закінчила Київський медичний інститут  імені О.О.Богомольця по спеціальності “Стоматологія ” з відзнакою (1984).

Кваліфікація: вища категорія зі спеціальності «Стоматологія»; вища категорія зі спеціальності « Терапевтична стоматологія». Загальний стаж роботи 37 років. Стаж роботи за фахом стоматологія 37 років.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат медичних наук (1998),

доктор медичних наук (2014), професор  (2015).

Назва докторської  дисертації «Запальні ураження тканин пародонта, асоційовані з персистуючою герпесвірусною інфекцією, та шляхи оптимізації їх профілактики, патогенетичної терапії та реабілітації».

Професійна діяльність: : основні напрямки роботи на кафедрі: ендодонтія, захворювання  слизової оболонки порожнини рота.

Наукова діяльність: автор понад 125 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі опублікованих у  вітчизняних та іноземних виданнях включених до бази даних Scopus та Web  of  Science, навчальних програм, підручників та довідників  для  лікарів-інтернів стоматологів факультетів післядипломної освіти вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Науковий керівник 1 захищеної та 2 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філорсофії.

Викладацька діяльність: професор кафедри стоматології. Працює на кафедрі стоматології з 2001 року. Стаж педагогічної роботи – 21рік.

Посада - професор кафедри стоматології (з 2017р.)

Науковий ступінь, рік присудження (спеціальність)- кандидат медичних наук, ДК 029937, 30 червня 2005 р., стоматологія

Вчене звання, рік присвоєння (по кафедрі, за спеціальністю)- доцент, по кафедрі стоматології НУОЗ імені П. Л. Шупика, 12ДЦ 018597, 24 грудня 2007 р.

Назва та рік закінчення ВНЗ- Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, 1996р.

Інтернатура, назва ВНЗ, рік закінчення (спеціальність)- Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, 28.01.1998р., «Стоматологія ортопедична»

Трудова діяльність (роки, місце роботи, посада)- 09.09.1996 – 31.07.1997– Лікар інтерн стоматолог, доросла поліклініка Дарницького району; 08.09.1997 – 08.01.2003 – лікар-стоматолог-ортопед, Міська клінічна стоматологічна поліклініка; 09.01.2003-25.04.2008 – асистент кафедри стоматології КМАПО ім. П.Л. Шупика; 01.04.2009 – доцент кафедри стоматології НУОЗ ім. П.Л. Шупика

Аспірантура/Докторантура, назва ВНЗ, рік закінчення –докторантура: НУОЗ ім. П. Л. Шупика, 2012-2016

Назва кандидатської дисертації -  «Адгезивна техніка герметизації кореневого каналу при штифтовому протезуванні зубів композитними матеріалами»; назва докторської дисертації -  «Клініко-лабораторне обґрунтування комплексного лікування та профілактики сагітальних зубощелепних аномалій».

Кандидат медичних з 2018 року, доцент кафедри

Назва кандидатської дисертації «Вікові та статеві особливості структури кісткової тканини коміркового відростка верхньої щелепи в онтогенезі». 

Наукова компетенція: ренгенологія, хірургічна стоматологія, мʼязово-суглобова дисфункція щелепно-лицевих суглобів .

Професор кафедри стоматології з 2017р.

у 1996 закінчив Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, стоматологічний факультет

1996-1997 рр. Інтернатура за фахом "Хірургічна стоматологія" на кафедрі Хірургічної стоматології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

З 1997-1999 рр. щелепно-лицевий хірург Лікарні швидкої медичної допомоги(м. Київ); 

З 1999-2006 рр.  хірург стоматолог КП "Міська стоматологічна поліклініка м. Києва";

З 2006-2009 асистент кафедри стоматології НУОЗУ імені П. Л. Шупика;

З 2009 року по 2014 в.о. доцента кафедри НУОЗУ імені П. Л. Шупика.

Кандидат медичних наук з 2006 року.

Доктор медичних наук з 2016 року, професор

Назва докторської дисертації «Патогенез, лікування, профілактика патології навколощелепових тканин та щелеп при гальванічних проявах у порожнині рота». 

Наукова компетенція: Особливості стоматологічного лікування при гальванічних ураженнях