Google search

Завідувач кафедри

ПАВЛЕНКО Олексій Володимирович - доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України, Академік Академії наук Вищої освіти України, заступник голови Координаційної Ради зі стоматології МОЗ України, член Центральної атестаційної комісії МОЗ України, віце-президент Асоціації стоматологів України.

Контакти 

04050, м. Київ, вул. Пімоненка 10а (праве крило), 4-й поверх

тел.: (+38044) 482-08-41, тел./факс: (+38044) 482-08-52

e-mail: [email protected]