Google search

1

Спосіб лікування дистальної оклюзії

Патент

Патент на корисну модель № 28636, Україна, МПК A61C 13/30.

Бюл. № 28.

К. М. Лихота