Google search

КОНОНОВ Олександр Євгенович - кандидат медичних наук, доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Лікар оториноларинголог вищої категорії.

Автор понад 47 публікацій, з них – 15 статей в наукових фахових

виданнях, рекомендованих МОН України (з них – 12 – після захисту дисертаційної

роботи), 2 статті в інших наукових виданнях України, 3 статті навчально-

методичного характеру, 7 статей в журналах, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science, 16 тез доповідей на вітчизняних та міжнародних

науково-практичних конференціях, є співавтором 1 методичних рекомендацій, 2-х навчально-методичних посібників, та 1 навчального посібника.

В 1998 році закінчив медичний факультет Донецького державного медичного університету імені М. Горького.

В 2000 році закінчив інтернатуру за фахом “Оториноларингологія”.

З 2000 по 2011 роки працював оториноларингологом в міськой лікарні № 9 м. Маріуполя.

В 2002 році навчався на циклі тематичного удосконалення «Основи пластичної, естетичної та реконструктивної хірургії» на кафедрі пластичної та реконструктивної хірургії.

З 2006 по 2010 роки навчався в заочній аспірантурі на кафедрі оториноларингології ФІПО Донецького національного медичного університету імені М. Горького.

В 2006 році навчався на циклі тематичного удосконалення «Основи озонотерапії» Одеському державному медичному університеті.

В 2009 році навчався на курсах спеціалізації з сурдології на кафедрі дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії НУОЗ України імені  П. Л. Шупика.

В 2010 році навчався на циклі тематичного удосконалення «Фоніатрія» на кафедрі дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

В 2011 році навчався на курсах спеціалізації з дитячої оториноларингології на кафедрі дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

В 2011 році захистив дисертацію на тему: «Клініко-аудіологічна характеристика слухових порушень у робітників «шумових» професій судноремонтного виробництва».

3 2011 по 2012 роки працював асистентом кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

3 2013 року асистент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

3 2016 року доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

В 2019 році отримав звання доцента кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги.