Search

На кафедрі проводяться такі цикли:

 1. Спеціалізація (інтернатура) для випускників вищих навчальних закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина»
 2. Цикли стажування для лікарів, що підтверджують звання лікаря – спеціаліста за фахом «Загальна практика – сімейна медицина»
 3. Цикл ТУ «Менеджмент пацієнтів з проблемами сечовивідної системи»
 4. Цикл ТУ «ЕКГ-діагностика в практиці сімейного лікаря» (для сімейних лікарів, терапевтів, педіатрів)
 5. Цикл ТУ «Ведення фізіологічної вагітності»
 6. Цикл ТУ «Медико-психологічний супровід при наданні геріатричної допомоги в практиці сімейного лікаря»
 7. Цикл ТУ «Роль сімейного лікаря у вирішенні медичних і соціальних проблем пацієнтів з інтелектуальною недостатністю»
 8. Цикл ТУ «Ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією/СНІДом сімейним лікарем»
 9. Цикл ТУ «Основні заходи з профілактики НІЗ на первинному рівні медичної допомоги»
 10. Цикл ТУ «Фармакотерапія хворих на ЦД, тип ІІ»
 11. Цикл ТУ «Мультидисциплінарні аспекти роботи лікаря ЗПСМ»
 12. Цикл ТУ «Неінвазивні методи рефлексотерапії в клінічній практиці»
 13. Цикл ТУ «Курація пацієнта з депресією в загальній лікарській практиці»
 14. Цикл ТУ «Вакцинація в практиці сімейного лікаря»
 15. Цикл ТУ «Планування сім’ї»
 16. Цикл ТУ «Синдром червоного ока, діагностика та надання медичної допомоги на первинному рівні»
 17. Цикл ТУ «Навички викладання спеціальності на заочній базі стажування інтернів сімейних лікарів»
 18. Цикл ТУ «Інтегроване ведення хвороб дитячого віку в практиці сімейного лікаря»
 19. Цикл ТУ «Застосування лікарем мотиваційної складової для досягнення прихильності пацієнта до лікування»
 20. Цикл ТУ «Міастенія, міастенічні та міастеноподібні синдроми в практиці лікарів першої та другої ланок медичної допомоги»
 21. Цикл ТУ «Вегетативні розлади в клінічній практиці: особливості діагностики,

лікування та профілактики»

 1. Цикл ТУ «Геморагічний синдром в практиці сімейного лікаря»
 2. Цикл ТУ «Роль лікаря первинного рівня медичної допомоги при веденні випадку туберкульозу»
 3. Цикл ТУ «Менеджмент антибіотикотерапії в практиці сімейного лікаря»
 4. Цикл ТУ «Питання непрацездатності у первинній медичній допомозі»
 5. Цикл ТУ «Невідкладна допомога в амбулаторній практиці» (для лікарів загальної практики-сімейних лікарів та лікарів інших спеціальностей)
 6. Цикл ТУ «Актуальні питання оториноларингології в амбулаторній практиці»
 7. Цикл ТУ «Пацієнт-орієнтоване консультування»
 8. Цикл ТУ «Ведення вагітних з екстрагенітальною патологією в амбулаторній практиці»
 9. Цикл ТУ «Медико-психологічний супровід для корекції психовегетативного стану пацієнтів з соматичним захворюванням в загальній лікарській практиці»
 10. Цикл ТУ «Головний біль та деякі інші больові синдроми в клінічній практиці»
 11. Цикл ТУ «Актуальні питання збереження репродуктивного здоров"я сім"ї в амбулаторній практиці» (для лікарів загальної практики -сімейних лікарів та лікарів інших спеціальностей)
 12. Цикл ТУ «Менеджмент збереження здоров’я»
 13. Цикл ТУ «Посттравматичний стресовий розлад в практиці сімейного лікаря»

Крім того, на кафедрі здійснюється підготовка кадрів у аспірантурі, а також громадян інших країн - у клінічній ординатурі.

При здійсненні навчально-методичної роботи співробітниками кафедри реалізуються як очна так і заочна форми навчання, проводяться виїзні цикли, а також використовуються сучасні технології дистанційного навчання.

Викладання на кафедрі сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги проводиться згідно з чинними протоколами і стандартами лікування, визначених наказами МОЗ України щодо надання медичної допомоги пацієнтам.

Аспіранти кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги та іноземні клінічні ординатори відвідують заняття з питань деонтології, професійної етики, основ законодавства медичної діяльності згідно з розкладом занять. Означені питання є предметом регулярного обговорення на щотижневих та щомісячних зібраннях співробітників кафедри.

На клінічних базах кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги викладачі та аспіранти проводять навчальні заходи (лекції, бесіди, тренінги) для населення, у яких розглядають актуальні питання профілактики та лікування найпоширеніших захворювань (наприклад, артеріальної гіпертензії, цукрового діабету, тютюнової залежності тощо).

Викладачі кафедри за складеним графіком підвищують рівень своєї кваліфікації, проходять перепідготовку на циклах з інформатики, педагогіки та спеціальності, зокрема на відповідних циклах факультету підвищення кваліфікації викладачів Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.