Google search

Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика  створена 3 вересня 2012 року як одна з перших в Україні мультидисциплінарних кафедр для підготовки лікарів загальної практики – сімейних лікарів. Кафедру сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги з моменту її створення до 25 жовтня 2021р. очолювала д. мед. н. професор Матюха Лариса Федорівна (1956 – 2021 рр.),  учениця знаних професорів Ганджі І. М. та Бабиніної Л. Я., заслужений лікар України, президент Української асоціації сімейної медицини (2015-2021 рр.), член правління WONCA  Европи, член EURAСT. З 2022 р. завідувала кафедрою д. мед. н., доцент Процюк Ольга Вікторівна. З 01.12.2022 р. в. о. завідувачки кафедри д. мед. н., професор Ольга КОВАЛЕНКО.

Нині навчальний процес кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги здійснюється викладацьким колективом у складі 3 професорів, 7 доцентів, 1 асистента, з яких  3 доктори наук, 8 кандидатів наук. Здійснюється підготовка лікарів-інтернів та лікарів-спеціалістів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина», навчання на циклах тематичного удосконалення різноманітної тематики:

 • «Артеріальна гіпертензія в практиці сімейного лікаря»
 • «Курація пацієнтів з депресією в загальній лікарській практиці»
 • «Медико-психологічний супровід при наданні геріатричної допомоги в практиці сімейного лікаря»
 • «Застосування лікарем мотиваційної складової для досягнення прихильності пацієнта до лікування»
 • «ПТСР у практиці сімейного лікаря»
 • «Сучасне ведення пацієнта з хронічними гепатитами на первинній ланці медичної допомоги»
 • «Актуальні питання оториноларингології в амбулаторній практиці»
 • «Актуальні питання збереження репродуктивного здоров’я в амбулаторній практиці»
 • «Ультразвукове дослідження пацієнтів в практиці сімейного лікаря»
 • «ЕКГ-діагностика в загальноклінічній практиці»
 • «Ведення сімейним лікарем хворих на цукровий діабет, тип 2»
 • «Основні заходи з профілактики неінфекційних захворювань»
 • «Особливості організації заочного стажування інтернів сімейних лікарів»
 • «Невідкладна допомога в амбулаторній практиці»
 • «Інфузійна терапія в практиці сімейного лікаря»
 • «Інтегроване ведення хвороб дитячого віку»
 • «Геморагічний синдром у практиці сімейного лікаря»
 • «Ведення пацієнтів з суглобовим синдромом та захворюваннями сполучної тканини в амбулаторній практиці»
 • «Ведення вагітних з екстрагенітальною патологією в амбулаторній практиці»
 • «Менеджмент антибіотикотерапії в практиці сімейного лікаря»
 • «Питання непрацездатності у первинній медичній допомозі»
 • «Менеджмент пацієнтів з проблемами сечовивідної системи»
 • «Вегетативні розлади у загальноклінічній практиці»