Search

Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика  створена 3 вересня 2012 року як одна з перших в Україні мультидисциплінарних кафедр для підготовки лікарів загальної практики – сімейних лікарів. Кафедру сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги з моменту її створення до 25 жовтня 2021р. очолювала д. мед. н. професор Матюха Лариса Федорівна (1956 – 2021 рр.),  учениця знаних професорів Ганджі І. М. та Бабиніної Л. Я., заслужений лікар України, президент Української асоціації сімейної медицини (2015-2021 рр.), член правління WONCA  Европи, член EURAСT.

Нині навчальний процес кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги здійснюється викладацьким колективом у складі 4 професорів, 8 доцентів, 2 асистентів, з яких  4 доктори наук, 10 кандидатів наук.