Google search

АБИЗОВ Рустем Адільович 

[email protected];

- освіта: Київський медичний інститут ім. акад. О.О. Богомольця, 1967 р.

- кваліфікація: лікар-отоларинголог вищої кваліфікаційної категорії, доктор медичних наук, професор кафедри оториноларингології, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії  України в галузі науки і техніки.

- професійна діяльність: онкоотоларингологія, хірургія голови та шиї, патологія лімфоглоткового кільця, пластична отоларингологія, патологія мовленевої функції.

- наукова діяльність: автор біля 500 наукових праць (співавтор 20 монографій), в тому числі  12  патентів.

- викладацька діяльність: професор кафедри оториноларингології.

- додаткова інформація: Голова правління науково-практичного товариства отоларингологів м. Києва та Київської області, член спеціалізованої вченої ради при НУОЗУ імені П.Л. Шупика по спеціальності “Медична і біологічна інформатика та кібернетика”, консультант (експерт) Державного бюро судової експертизи.