Google search

Лікувальна робота кафедри оториноларингології НУОЗ України імені П.Л. Шупика проводиться на трьох лікувальних базах.

Лікувальна база кафедри № 1- ЛОР-відділення Київської обласної клінічної лікарні (м.Київ, вул. Багговутівська, 1).

Клініка повністю забезпечена інструментарієм для виконання на сучасному рівні отоларингологічних діагностичних та лікувальних маніпуляцій і операцій.

В клініці застосовуються новітні діагностичні обстеження та виконується весь спектр консервативного і хірургічного лікування хворих як із запальними, так і онкологічними захворюваннями ЛОР-органів.

Загально-клінічні діагностичні можливості клініки:

 • Загально-клінічні лабораторні дослідження;
 • Мультипрофільне обстеження пацієнтів;
 • Комп’ютерна томографія;
 • Магнітно-резонансна томографія;
 • Ендоскопічна діагностика;
 • Ультразвукова діагностика;
 • Імунологічні обстеження;

Хірургічна діяльність:

 • Операції на вусі:
 • Сануючі операції на середньому вусі при гострому та хронічному отиті (антротомія, мастоїдектомія);
 • Розширена радикальна операція на середньому вусі при отогенних внутрішньочерепних ускладненнях;
 • Сануючі хірургічні втручання при хронічному гнійному середньому отиті з хірургічною реабілітацією слуху;
 • Всі типи тимпанопластики, включаючи закриті та відкриті варіанти її виконання, меатотимпанопластика;
 • Реставраційні функціонально-реконструктивні втручання на середньому вусі;
 • Стапедопластика;
 • Кохлеарна імплантація
 • Пластичні хірургічні втручання при вроджених та набутих вадах зовнішнього вуха;
 • Шунтування барабанної порожнини;
 • Пластика вушних раковин;

Операції при захворюваннях приносових пазух, в тому числі з застосуванням ендоскопічної техніки:

 • Функціональні ендоринохірургічні втручання в порожнині носа та на приносових синусах - Гайморотомія, включаючи всі методики ендоскопічної хірургії через ніс;
 • Ендоназальна та відкрита етмоїдектомія;
 • Ендоскопічна та відкрита фронтотомія;
 • Трепанопункція лобної пазухи;
 • Лобно-решітчаста трепанація;
 • Підслизова резекція носової переділки
 • Септопластика
 • Редресація кісток носа
 • Пластика зовнішнього носа

Операції при захворюваннях глотки:

 • Тонзилектомія у дорослих та дітей, в тому числі під наркозом;
 • Аденотомія під наркозом;
 • Хірургічне лікування хропіння;
 • Видалення серединної та бокової кіст шиї
 • Сануюча дисекція шиї;
 • Колярна медіастинотомія;
 • Операції при ЛОР-онкозахворюваннях;
 • Трахеостомія;
 • Видалення фіброми голосової складки
 • Хордектомія;
 • Ларингектомія;
 • Часткова резекція гортані;
 • Операція Крайля;
 • Операція Денкера;
 • Видалення пухлини ротоглотки та носоглотки;
 • Перев’язка а. cаrotis;
 • Пластичне закриття дефектів шиї, глотки, гортані, стравоходу.