Google search

ШКОРБОТУН Володимир Олексійович, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України. [email protected]

- освіта: Вінницький медичний інститут імені М.І. Пирогова, 1976 р.

- кваліфікація: лікар-отоларинголог вищої кваліфікаційної категорії, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри отоларингології;

- професійна діяльність:  отологія: хронічний гнійний середній отит, слуховідновна хірургія - тимпанопластика, стапедопластика; сенсоневральна приглухуватість, кохлеарна імплантація;

 ринологія: захворювання приносових синусів, ендоскопічна хірургія носа та приносових пазух, навігаційна ендоринохірургія, пластична хірургія зовнішнього носа;

фарингологія: тонзилярна проблема, тонзилогенні та ларингогенні флегмонозні захворювання глотки та шиї.

- наукова діяльність: автор біля 300 наукових праць, в тому числі  5  патентів на винахід, співавтор 5 монографій.

- викладацька діяльність: завідувач кафедри отоларингології.

АБИЗОВ Рустем Адільович 

[email protected];

- освіта: Київський медичний інститут ім. акад. О.О. Богомольця, 1967 р.

- кваліфікація: лікар-отоларинголог вищої кваліфікаційної категорії, доктор медичних наук, професор кафедри оториноларингології, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії  України в галузі науки і техніки.

- професійна діяльність: онкоотоларингологія, хірургія голови та шиї, патологія лімфоглоткового кільця, пластична отоларингологія, патологія мовленевої функції.

- наукова діяльність: автор біля 500 наукових праць (співавтор 20 монографій), в тому числі  12  патентів.

- викладацька діяльність: професор кафедри оториноларингології.

- додаткова інформація: Голова правління науково-практичного товариства отоларингологів м. Києва та Київської області, член спеціалізованої вченої ради при НУОЗУ імені П.Л. Шупика по спеціальності “Медична і біологічна інформатика та кібернетика”, консультант (експерт) Державного бюро судової експертизи.

ПЕЛЕШЕНКО Олександр Олексійович 

[email protected];

- освіта: Київський медичний інститут ім. акад. О.О. Богомольця, 1986 р.

– кваліфікація: лікар-отоларинголог вищої кваліфікаційної категорії, кандидат медичних наук, доцент кафедри оториноларингології.

- професійна діяльність: отохірургія, ринологія.

- наукова діяльність: автор близько 70 наукових праць.

- викладацька діяльність: доцент кафедри оториноларингології, відповідальний за навчально-методичну роботу на кафедрі.

- додаткова інформація: член комісії з навчально-методичної роботи хірургічного факультету.

На кафедрі працює з 2015 року. У 2006 році захистив  кандидатську дисертацію,  у 2023 - докторську. На кафедрі працює за сумісництвом на посаді доцента. Основне місце роботи - завідувач оториноларингологічним відділення ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС та відповідальний за напрямок «Оториноларингологія» управління охорони здоров'я та санаторно-курортних закладів Державного управління справами. Автор понад 160 наукових робіт, в тому числі 5 винаходів. Основні напрямки наукової роботи: ендоскопічна хірургія носа та приносових пазух, отохірургія, патологія лимфоглоткового кільця - хірургічне лікування.

ЛАКИЗА Сергій Олексійович

[email protected];

- освіта: Ужгородський державний університет;1986 р.

- кваліфікація: лікар-отоларинголог вищої кваліфікаційної категорії, кандидат медичних наук, доцент кафедри оториноларингології.

- професійна діяльність: онкоотоларингологія, реконструктивно-відновна хірургія голови та шиї.

- наукова діяльність: автор понад 60 наукових праць.

- викладацька діяльність: доцент кафедри оториноларингології, куратор циклу інтернатури з отоларингології.

- додаткова інформація: відповідальний за лікувальну роботу на кафедрі.

САМОЙЛЕНКО Сергій Сергійович 

[email protected];

- освіта: Український державний медичний університет імені акад. О.О. Богомольця, 1993 р.

- кваліфікація: лікар-отоларинголог вищої кваліфікаційної категорії, кандидат медичних наук, доцент кафедри оториноларингології.

- професійна діяльність: онкоотоларингологія.

- наукова діяльність: відповідальний за наукову роботу на кафедрі, автор понад 180 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі  автор 3 патентів та 11 раціоналізаторських пропозицій.

- викладацька діяльність: доцент кафедри оториноларингології.

- додаткова інформація: член комісії з навчально-методичної роботи хірургічного факультету.