Google search

Доктор медичних наук, професор, професор кафедри нефрології і нирковозамісної терапії. 

Закінчила в 1996 р. педіатричний факультет Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Після проходження інтернатури навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії №1 НУОЗ України імені П.Л. Шупика з 1997 по 1999 роки. З 1999 по 2002 рік – очна аспірантура на кафедрі нефрології. З 2002 року зарахована на посаду асистента кафедри нефрології НУОЗ України імені П.Л. Шупика. В 2003 році захистила дисертаційну роботу на здобуття ступеня кандидата медичних наук на тему: «Клініко-біохімічні аспекти перебігу гострого та хронічного пієлонефриту у дітей та корекція порушень метаболізму у комплексному лікуванні».

Доцент кафедри нефрології і нирково-замісної терапії, кандидат медичних наук

Закінчила в 1985 р. педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольца. З 1986 по 1994 рр – в Київському науково-дослідному інституті урології та нефрології МОЗ та АН України працювала молодшим науковим співробітником відділу дитячої урології та нефрології. В 1995 році зарахована на посаду асистента кафедри нефрології. В 2002 році захистила дисертаційну роботу на здобуття ступеня кандидата медичних наук на тему: «Особливості перебігу та ефективності лікування гломерулонефриту залежно від інфікованості та імунної реактивності хворих».

Доктор медичних наук, доцент, доцент кафедри нефрології та нирковозамісної терапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Закінчила у 2005 році медичний факультет Донецького національного медичного  університету ім. М. Горького. Після магістратури та аспірантури  у 2010 році зарахована на посаду асистента кафедри внутрішньої медицини ДонНМУ ім. М. Горького. У 2009 році захистила дисертаційну роботу на здобуття ступеня кандидата медичних наук на тему "Клініко-патогенетичне значення порушень реологічних властивостей крові і ендотеліальної функції судин у хворих на системну склеродермію". З 2015 року доцент кафедри нефрології та нирковозамісної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика. 

Асистент кафедри нефрології та нирковозамісної терапії, кандидат медичних наук

Закінчила медичний факультет № 1 Буковинського державного медичного університет за спеціальністю «Лікувальна справа» в 2009 році. Після проходження інтернатури і до січня 2023 року працювала в практичній охороні здоров’я: до 2015 року в центральній районній лікарні Києво-Святошинського району, з 2015 року в Київській обласній лікарні.

З 2015 по 2019 роки навчалася в заочній аспірантурі на кафедрі нефрології та нирковозамісної терапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

В 2020 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Роль стану функціонального ниркового резерву, рівнів сечової кислоти та магнію у прогресуванні ХХН І-ІІІ стадії»

Асистент кафедри нефрології та нирковозамісної терапії

Сфера професійних інтересів в нефрології – хронічна хвороба нирок , замісна ниркова терапія, серцево-судинні, респіраторні порушення у  хворих, які проходять лікування хронічним амбулаторним діалізом, гломерулярні та тубуло- інтерстиціальні захворювання.

Закінчила медичний факультет №2 Харківського державного медичного університету за спеціальністю «Лікувальна справа» в 2004 році.

Після проходження інтернатури працювала: до 2006 року в міській поліклініці №11 м. Харкова, з 2006 – 2011 років – в Харківській лікарні швидкої медичної допомоги, з 2011 –  2015 років – в денному стаціонарі міській поліклініці м. Буча, з 2015 – 2023 років – в Київській обласній  клінічній лікарні. В 2015 році – спеціалізація зі спеціальності «Нефрологія». З 2017 року –перша категорія зі спеціальності «Нефрологія».