Google search

Доцент кафедри нефрології і нирково-замісної терапії, кандидат медичних наук

Закінчила в 1985 р. педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольца. З 1986 по 1994 рр – в Київському науково-дослідному інституті урології та нефрології МОЗ та АН України працювала молодшим науковим співробітником відділу дитячої урології та нефрології. В 1995 році зарахована на посаду асистента кафедри нефрології. В 2002 році захистила дисертаційну роботу на здобуття ступеня кандидата медичних наук на тему: «Особливості перебігу та ефективності лікування гломерулонефриту залежно від інфікованості та імунної реактивності хворих».

З березня 2006 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри нефрології і нирково-замісної терапії НУОЗУ імені П.Л. Шупика. В 2008 році отримала звання доцента.

В 1997 році – спеціалізація зі спеціальності «Нефрологія». З 2006р. – вища категорія зі спеціальності  «Нефрологія».

Автор 109 наукових праць, співавтор 7 навчально-методичних посібників і національного підручника, 4 методичних рекомендацій, 5 інформаційних листів.

Активна участь в конгресах, науково-практичних конференціях, школах і семінарах (вітчизняних і міжнародних). Проводить майстер-класи.

Сфера професійних інтересів в нефрології – первинні гломерулонефрити, хронічна хвороба нирок, замісна ниркова терапія, амілоїдоз нирок, ураження нирок при ревматичних захворюваннях, інфекції сечової системи.