Google search

Асистент кафедри нефрології та нирковозамісної терапії, кандидат медичних наук

Закінчила медичний факультет № 1 Буковинського державного медичного університет за спеціальністю «Лікувальна справа» в 2009 році. Після проходження інтернатури і до січня 2023 року працювала в практичній охороні здоров’я: до 2015 року в центральній районній лікарні Києво-Святошинського району, з 2015 року в Київській обласній лікарні.

З 2015 по 2019 роки навчалася в заочній аспірантурі на кафедрі нефрології та нирковозамісної терапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

В 2020 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Роль стану функціонального ниркового резерву, рівнів сечової кислоти та магнію у прогресуванні ХХН І-ІІІ стадії»

З лютого 2023 року по теперішній час працює на посаді асистента кафедри нефрології та нирковозамісної терапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

В 2018 році – спеціалізація зі спеціальності «Нефрологія». З 2022 року – перша категорія зі спеціальності «Нефрологія».

Автор 17 наукових праць, серед яких 7 статей у спеціалізованих наукових виданнях, що внесені до переліку фахових видань України, 1 стаття у виданні, що включене до міжнародної наукометричної бази даних Scopus; 1 галузеве нововведення, 2 патенти на корисну модель.

Активна участь в конгресах, науково-практичних конференціях, школах і семінарах.

Сфера професійних інтересів в нефрології – хронічна хвороба нирок, зокрема виявлення факторів ризику швидкого прогресування, інфекції сечовивідних шляхів, сечокам’яна хвороба.