Google search

Доктор медичних наук, доцент, доцент кафедри нефрології та нирковозамісної терапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Закінчила у 2005 році медичний факультет Донецького національного медичного  університету ім. М. Горького. Після магістратури та аспірантури  у 2010 році зарахована на посаду асистента кафедри внутрішньої медицини ДонНМУ ім. М. Горького. У 2009 році захистила дисертаційну роботу на здобуття ступеня кандидата медичних наук на тему "Клініко-патогенетичне значення порушень реологічних властивостей крові і ендотеліальної функції судин у хворих на системну склеродермію". З 2015 року доцент кафедри нефрології та нирковозамісної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика. 

У 2017 році захист дисертації на здобуття ступеня доктора медичних наук на тему "Ураження нирок при системних васкулітах: клінічні, лабораторні та морфологічні особливості перебігу, питання патогенезу." У 2019 році отримала звання доцента кафедри нефрології та нирковозамісної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика.

У 2015 році спеціалізація зі спеціальності "Нефрологія", у 2012 році - "Ревматологія". У 2018 році - перша категорія зі спеціальності "Нефрологія".

Автор більше 100 наукових праць, 9 патентів на корисну модель, співавтор навчального посібника.

Активна участь в конгресах, науково-практичних конференціях, школах і семінарах вітчизняних і міжнародних. 

Сфера професійних інтересів в нефрології - ураження нирок при ревматологічних та ендокринних захворюваннях, гломерулярні та тубуло-інтерстиціальні захворювання, хронічна хвороба нирок.