Google search

Асистент кафедри нефрології та нирковозамісної терапії

Сфера професійних інтересів в нефрології – хронічна хвороба нирок , замісна ниркова терапія, серцево-судинні, респіраторні порушення у  хворих, які проходять лікування хронічним амбулаторним діалізом, гломерулярні та тубуло- інтерстиціальні захворювання.

Закінчила медичний факультет №2 Харківського державного медичного університету за спеціальністю «Лікувальна справа» в 2004 році.

Після проходження інтернатури працювала: до 2006 року в міській поліклініці №11 м. Харкова, з 2006 – 2011 років – в Харківській лікарні швидкої медичної допомоги, з 2011 –  2015 років – в денному стаціонарі міській поліклініці м. Буча, з 2015 – 2023 років – в Київській обласній  клінічній лікарні. В 2015 році – спеціалізація зі спеціальності «Нефрологія». З 2017 року –перша категорія зі спеціальності «Нефрологія». 

З лютого 2023 року по теперішній час працює на посаді асистента кафедри нефрології та нирковозамісної терапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Автор 13 наукових праць, серед них 5 статей у спеціалізованих наукових виданнях, що внесені до переліку фахових видань України.

Активна участь в конгресах, науково-практичних конференціях, школах і семінарах.