Google search

За спеціальністю «Гігієна праці»
 

 • Основна література 

  1. Гігієна праці : Національний підручник. За ред.: Ю. І. Кундієва, О. П. Яворовського, А. М. Шевченко [та ін.]. Київ: Медицина, 2012. 904 с.
  2. Гігієна праці. Методи досліджень та санепіднагляд / За ред.: А. М. Шевченка, О. П. Яворовського. Вінниця: Нова книга, 2005. 486 с.
  3. Нагорна А. М., Гречківська Н. В. Медична допомога працівникам: проблеми та їх вирішення. К.: Авіцена, 2018. 260 с.
  4. Наукові здобутки з медицини праці. Історія та сучасність. За заг. pед.: І. М. Трахтенберга, В. І. Чернюка. К.: Авіцена, 2019. 400 с.
  5. Професійні хвороби: Національний підручник. За ред.: В. А. Капустника,           І. Ф. Костюк. К.:  Медицина, 2017. 536 с.
  6. Яворовський О. П., Сергета I. В., Паустовський Ю. О. [та ін.]. Охорона праці в медичній галузі : Підручник. К. Медицина, 2021. 488 с.
  7. Current diagnosis and treatment: Occupational and environmental medicine. 6th Eds..: LaDou J., Harrison R. J. McGraw Hill, 2021. 864 p. URL: http://surl.li/dzzex
  8. Hunter`s diseases of occupations. 10th Eds: P. Baxter, T.-Ch. Aw, A. Cockcroft, P. Durrington, J. M. Harrington. CRC Press, 2010. 1324 p. URL: http://surl.li/dzyrl
  9. Koh D., Aw T.-Ch. Textbook of occupational medicine practice. 4th WSPC, 2017. 956 p. URL: http://surl.li/dzysr
  10. ILO Encyclopaedia of Occupational Health and Safety. 5th 2015. URL: https://www.iloencyclopaedia.org.

  Допоміжна література 

  1. ВООЗ. Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я. 2017. URL: https://moz.gov.ua/mkf.
  2. Гігієна праці : Збірник нормативних документів в 2-х частинах. К.: «Медінформ», 2010. Ч. 1 – 514 с.; Ч. 2 – 546 с.
  3. Керування безпекою здоров’я працівників: теорія і практика: До 25 річчя заснування журналу «Охорона праці». За заг. ред. Д. Л. Матвійчука, В. І. Цопи,  А. М. Нагорної, І. Г. Кононової. К.: ТОВ « Редакція журналу «Охорона праці», 2020. 287 с.
  4. Кундієв Ю. І., Андрейчин М. А., Нагорна А. М., Варивончик Д. В. Професійні інфекційні хвороби: Монографія. К.: ВД «Авіцена», 2014. 528 с.
  5. Кундієв Ю. І., Басанець А. В. Пневмоконіоз: епідеміологія, рання діагностика, профілактика. К.: Авіцена, 2012. 191 с.
  6. Кундієв Ю. І., Нагорна А. М., Варивончик Д. В. Професійний рак: епідеміологія та профілактика: Монографія. К.: Наукова думка, 2008. 336 с.
  7. Нагорна А. М., Басанець А. В. Біль у спині як медична та соціальна проблема: клініко-епідеміологічний аналіз. К.: Авіцена, 2018. 191 с.
  8. Нагорна А. М., Варивончик Д. В., Соколова М. П., Кононова І. Г. Професія і туберкульоз. Український вимір: Монографія. К.: ВД «Авіцена», 2019. 304 с.
  9. ILO List of Occupational Diseases (revised 2010). URL: http://surl.li/dzzzw
  10. Diagnostic and exposure criteria for occupational diseases. Guidance notes for diagnosis and prevention of the diseases in the ILO List of Occupational Diseases (revised 2010). Ed:. Sh. Niu, C. Colosio, M. Carugno, A. Adisesh. 2022. URL: http://surl.li/dzylz
  11. Early detection of occupational diseases. 1988. 272 с. URL: http://surl.li/dzypb

   За спеціальністю «Професійна патологія»

  Основна література 

  1. Варивончик Д. В., Демецька О. В. Медицина праці : Завдання та тести : Навчальний посібник для післядипломної медичної освіти у 3-х частинах. Ч. 2: Професійна патологія. Дніпро: Середняк Т., 2021. 331 с.
  2. Гігієна праці : Національний підручник. За ред.: Ю. І. Кундієва, О. П. Яворовського, А. М. Шевченко [та ін.]. Київ: Медицина, 2012. 904 с.
  3. Диференційна діагностика клінічних синдромів професійних хвороб: Навчальний посібник. За ред.: О. О. Абрагамовича, О. В. Бродик. Львів, 2007. 144 с.
  4. Професійні хвороби: Національний підручник. За ред.: В. А. Капустника, І. Ф. Костюк. К.:  Медицина, 2017. 536 с.
  5. Ткачишин В. С. Професійні хвороби : Навчальний посібник. К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство»,  895 с.
  6. Current diagnosis and treatment: Occupational and environmental medicine. 6th Eds..: LaDou J., Harrison R. J. McGraw Hill, 2021. 864 p. URL: http://surl.li/dzzex
  7. Hunter`s diseases of occupations. 10th Eds: P. Baxter, T.-Ch. Aw, A. Cockcroft, P. Durrington, J. M. Harrington. CRC Press, 2010. 1324 p. URL: http://surl.li/dzyrl
  8. Koh D., Aw T.-Ch. Textbook of occupational medicine practice. 4th WSPC, 2017. 956 p. URL: http://surl.li/dzysr

   Допоміжна література 

  1. ВООЗ. Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я. 2017. URL: https://moz.gov.ua/mkf.
  2. Гігієна праці : Збірник нормативних документів в 2-х частинах. К.: «Медінформ», 2010. Ч. 1 – 514 с.; Ч. 2 – 546 с.
  3. Гігієна праці. Методи досліджень та санепіднагляд / За ред.: А. М. Шевченка, О. П. Яворовського. Вінниця: Нова книга, 2005. 486 с.
  4. Годован В. В. Фармакология в рисунках і схемах. Вінниця: Нова Книга, 2019. 464 с.
  5. Керування безпекою здоров’я працівників: теорія і практика: До 25 річчя заснування журналу «Охорона праці». За заг. ред. Д. Л. Матвійчука, В. І. Цопи,  А. М. Нагорної, І. Г. Кононової. К.: ТОВ « Редакція журналу «Охорона праці», 2020. 287 с.
  6. Кундієв Ю. І., Андрейчин М. А., Нагорна А. М., Варивончик Д. В. Професійні інфекційні хвороби: Монографія. К.: ВД «Авіцена», 2014. 528 с.
  7. Кундієв Ю. І., Басанець А. В. Пневмоконіоз: епідеміологія, рання діагностика, профілактика. К.: Авіцена, 2012. 191 с.
  8. Кундієв Ю. І., Нагорна А. М., Варивончик Д. В. Професійний рак: епідеміологія та профілактика: Монографія. К.: Наукова думка, 2008. 336 с.
  9. Кундієв Ю. І., Нагорна А. М., Варивончик Д. В. Статистичний облік та реєстрація професійної патології відповідно до Міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду (МКХ-10) : Методичні рекомендації. К., МОЗ України. 2006. 23 с.
  10. Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога : національний підручник / За ред. І.С. Зозулі. К. : Медицина, 2017. 958 с.
  11. Нагорна А. М., Басанець А. В. Біль у спині як медична та соціальна проблема: клініко-епідеміологічний аналіз. К.: Авіцена, 2018. 191 с.
  12. Нагорна А. М., Варивончик Д. В., Соколова М. П., Кононова І. Г. Професія і туберкульоз. Український вимір: Монографія. К.: ВД «Авіцена», 2019. 304 с.
  13. Нагорна А. М., Гречківська Н. В. Медична допомога працівникам: проблеми та їх вирішення. К.: Авіцена, 2018. 260 с.
  14. Наукові здобутки з медицини праці. Історія та сучасність. За заг. pед.: І. М. Трахтенберга, В. І. Чернюка. К.: Авіцена, 2019. 400 с.
  15. Яворовський О. П., Сергета I. В., Паустовський Ю. О. [та ін.]. Охорона праці в медичній галузі : Підручник. К. Медицина, 2021. 488 с.
  16. ILO Encyclopaedia of Occupational Health and Safety. 5th 2015. URL: https://www.iloencyclopaedia.org.
  17. ILO List of Occupational Diseases (revised 2010). URL: http://surl.li/dzzzw
  18. Diagnostic and exposure criteria for occupational diseases. Guidance notes for diagnosis and prevention of the diseases in the ILO List of Occupational Diseases (revised 2010). Ed:. Sh. Niu, C. Colosio, M. Carugno, A. Adisesh. 2022. URL: http://surl.li/dzylz
  19. Early detection of occupational diseases. 1988. 272 с. URL: http://surl.li/dzypb


За спеціальністю «Психофізіологія»
Основна література 
 1. Баклицький І. О. Психологія праці: Підручник. 2-ге вид. К. : Знання, 2008. 655 с.
 2. Вихляєв Ю. М. Психофізіологія рухової діяльності: Вінниця: ТВОРИ, 2022. 340 с.
 3. Власов Г. В. Психофізіологія : Курс лекцій. Миколаїв : Іліон, 2015. 174 с.
 4. Гігієна праці : Національний підручник. За ред.: Ю. І. Кундієва, О. П. Яворовського, А. М. Шевченко [та ін.]. Київ: Медицина, 2012. 904 с.
 5. Гігієна праці. Методи досліджень та санепіднагляд / За ред.: А. М. Шевченка, О. П. Яворовського. Вінниця: Нова книга, 2005. 486 с.
 6. Грицюк І. М. Психофізіологія : Навч. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 331 с.
 7. Коляда, Н. В. Психофізіологія : Конспект лекцій. Суми : СумДУ, 2022. 264 с. URL: http://surl.li/ebnys
 8. Легендзевич Г. Я., Закалик Г. М. Порівняльна психологія та психофізіологія: навч. посіб. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 215 с.
 9. Лісовенко А. Ф., Бедан, В. Б. Психофізіологія: практикум. Одеса: Фенiкс 2021. 75 с. URL: http://surl.li/beoah
 10. Лісовенко, А. Ф., Бедан, В. Б., & Бедан, В. Б. (2021). Психофізіологія: практикум (для самостійної підготовки здобувачів вищої освіти факультету психології, політології та соціології).
 11. Медична психологія : в 2-х т. Т. 1. Загальна медична психологія. За ред. Г. Я. Пилягіної. Вінниця : Нова Книга, 2020. 288 с.
 12. Медична психологія : в 2-х т. Т. 2. Спеціальна медична психологія.
  За ред. Г. Я. Пилягіної. Вінниця : Нова Книга, 2020. 496 с.
 13. Нагорна А. М., Гречківська Н. В. Медична допомога працівникам: проблеми та їх вирішення. К.: Авіцена, 2018. 260 с.
 14. Наукові здобутки з медицини праці. Історія та сучасність. За заг. pед.: І. М. Трахтенберга, В. І. Чернюка. К.: Авіцена, 2019. 400 с.
 15. Професійні хвороби: Національний підручник. За ред.: В. А. Капустника,   І. Ф. Костюк. К.:  Медицина, 2017. 536 с.
 16. Тиньков О. М. Психологія праці: навч. посіб. Харків : ХАІ, 2018. 63 с.
 17. Хавіна І. В., Чебакова Ю. Г.. Конспект лекцій з курсу «Психофізіологія». Харків : НТУ «ХПІ», 2020. 62 с. URL: http://surl.li/ebnzj
 18. Чала Ю.М., Шахрайчук А.М. Психодіагностика: навчальний посібник. Харків: НТУ «ХПІ», 2018. 246 с. URL: http://surl.li/ebobn
 19. Яворовський О. П., Сергета I. В., Паустовський Ю. О. [та ін.]. Охорона праці в медичній галузі : Підручник. К. Медицина, 2021. 488 с.
 20. Яковицька Л. С. Психологія праці та відпочинку: навч. посіб. Київ : НАУ, 2022. 150 с.
 21. Diagnostic and exposure criteria for occupational diseases. Guidance notes for diagnosis and prevention of the diseases in the ILO List of Occupational Diseases (revised 2010). Ed:. Sh. Niu, C. Colosio, M. Carugno, A. Adisesh. 2022. URL: http://surl.li/dzylz
 22. Olson D. A. Success the Psychology of Archievement. London: DK Ltd. 2017. 224 p.
 23. Handbook of Psychophysiology. Cambridge University Press, 2012. URL: http://surl.li/ebnxz
 24. Hunter`s diseases of occupations. 10th Eds: P. Baxter, T.-Ch. Aw, A. Cockcroft, P. Durrington, J. M. Harrington. CRC Press, 2010. 1324 p. URL: http://surl.li/dzyrl
 25. ILO Encyclopaedia of Occupational Health and Safety. 5th 2015. URL: https://www.iloencyclopaedia.org.

 Допоміжна література

 1. Аршава І.Ф., Черненко М.І. Психофізіологія: Підручник для студ. вищих навч. закл. К.: Вища освіта, 2006. 308 c.
 2. Ашмарин И. П., Ещенко Н. Д., Каразеева Е. П. Нейрохимия в таблицях и схемах. М. Изд-во «Экзамен», 2007. 143 с.
 3. Баевский Р.М. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии. М.: Медицина, 1979.  295 с.
 4. Бехтерев В.М. Гипноз. Донецк : Сталкер, 1999. 382 с.
 5. Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение / Пер. с англ. М.: Мир, 1988.  246 с
 6. Бурка Дж. Б., Юен Л. М. Прокастинація Чому ви вдаєтеся до неї і що можна зробити із цим вже сьогодні. Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. 400 с.
 7. Годован В. В. Фармакология в рисунках і схемах. Вінниця: Нова Книга, 2019. 464 с.
 8. Горго Ю.П. Психофізіологія (прикладні аспекти): Навч. посіб. К.: МАУП, 1999. 128 с.
 9. Диспенза Дж. Ефект плацебо: коли розум стає матерією. К. Форс Україна, 2017. 368 с.
 10. Занюк С.С. Психологія мотивації: Навч. посібник. К.: Либідь, 2002. 304 с.
 11. Карпухина А.М. Психологические и психофизиологические пути повышения эффективности деятельности. К: Знание, 1990. 19 с.
 12. Керування безпекою здоров’я працівників: теорія і практика: До 25 річчя заснування журналу «Охорона праці». За заг. ред. Д. Л. Матвійчука, В. І. Цопи, А. М. Нагорної, І. Г. Кононової. К.: ТОВ « Редакція журналу «Охорона праці», 2020. 287 с.
 13. Клименко В.В. Механізми психомоторики людини. К., 1997. 192 с.
 14. Кокун О.М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини: психофізіологічний аспект забезпечення діяльності: Монографія. К.: Міленіум, 2004. 265 с.
 15. Кокун О.М. Психофізіологія: Навчальний посібник. К.: Центр навчальної ітератури, 2006. 184 с.
 16. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. 400 с.
 17. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці. К.: КНЕУ, 2002. 182 с.
 18. Луценко О. Л. Тести для вибору професії. К.: Вид-во «Мастер-клас», 2011. 144 с.
 19. Макаренко М.В. Основи професійного відбору військових спеціалістів та методики вивчення індивідуальних психофізіологічних відмінностей між людьми. К., 2006. 395 с.
 20. Макаренко Н.В. Теоретические основы и методики профессионального психофизиологического отбора военных специалистов. НИИ проблем военной медицины Украинской военно-медицинской академии. К., 1996. 336 с.
 21. Малхазов О. Р. Психологія праці: Навчальний посібник. К. «Центр учбової літератури», 2010. 208 с.
 22. Малхазов О.Р. Психологія та психофізіологія управління руховою діяльністю. К.: Євролінія, 2002. 320 с.
 23. Орел В. Е. Синдром психического выгорания: Мифы и реальность. Х.: Изд-во «Гуманитарный Центр», 2014. 296 с.
 24. Псядло Э.М. Практикум по психологи внимания: Методическое пособие. 2-е изд. доп. Одесса: ВМВ, 2012. 252 с.
 25. Рюмке А. Психиатрия. Целостный взгляд. В 2-х томах. К.: Изд-во «НАИРИ», 2010. Т. 1. – 320 с.; Т. 2. – 352 с.
 26. Семиченко В.А. Психические состояния: Модульный курс для преподавателей и студентов. К.: Магістр-S, 1998. 207 с.
 27. Смирнов Б. А., Долгополова Е. В. Психология деятельности в экстремальных ситуациях. 2-е изд. Х.: Изд-во «Гуманитарный Центр», 2007. 292 с.
 28. Субботина Л. Ю. Психологическая защита и стресс. Х.: Изд-во «Гуманитарный Центр», 2013. 300 с.
 29. Тітов І. Г. Вступ до психофізіології: Навчальний посібник. К.: Академвидав, 2011. 296 с.
 30. Ткачук В.Г., Хапко В.Е. Психофизиология труда: Конспект лекций. К.: МАУП, 1999. 88 с.
 31. Физиология и гигиена умственного труда. К.: Здоров'я. 1987.
 32. Филиппов М. М. Психофизиология функциональных состояний. Учеб пособие. 2-е изд. К.: ИД «Персонал», 2012. 240 с.
 33. Філіппов М.М. Психофізіологія людини: Навч посіб. К.: МАУП, 2003. 136 с.
 34. Хессет Дж. Введение в психофизиологию. М.: Мир. 1981. 248 с.
 35. Чабан О. С., Хаустова О. О. Психосоматична медицина (Аспекти діагностики та лікування). К.: ТОВ «ДСГ Лтд», 2004. 96 с.Рекомендовані Інтернет-ресурси

Закони України:

 Постанови КМ України та Накази МОЗ України:

 Оцінка умов праці:

 • Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», Наказ МОЗУ від 04.2014  № 248. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0472-14/print1389960100356508.
 • Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, Наказ МОЗУ від 01.08.1992 р., № 442, зі змінами. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/442-92-%D0%BF.

 Медичні профілактичні огляди, професійний добір:

 • Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, Наказ МОЗУ від 21.05.2007 р. №246, із змінами. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07.
 • Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може привести до поширення інфекційних хвороб, Наказ МОЗУ від 23.07.2002 р. №280, зі змінами. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0639-02.

 Тимчасова втрата працездатності

 • Про затвердження Порядку організації експертизи тимчасової втрати працездатності, Наказ МОЗУ від 09.04.2008 р. №189. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0589-08.
 • Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, Наказ МОЗУ від 13.11.2001 р. №455, зі змінами. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1005-01.

Медико-соціальна експертиза та реабілітація:

 • Питання медико-соціальної експертизи, Постанова КМУ від 03.12.2009 р. №1317, із змінами. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1317-2009-%D0%BF.
 • Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів, Постанова КМУ від 08.12.2006 р. № 1686. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1686-2006-%D0%BF.
 • Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності, Наказ МОЗУ від 05.09.2011 р. №561. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1295-11.
 • Про затвердження Порядку та Критеріїв встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням трудових обов’язків, Наказ МОЗУ від 06.2012 р., № 420. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1387-12.

Експертиза професійного захворювання, каліцтва, смерті:

 • Про затвердження Інструкції про застосування переліку професійних захворювань, Наказ МОЗУ, АМНУ, МПСПУ від 29.12.2000 р. №374/68/338. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0068-01.
 • Про затвердження переліку професійних захворювань, Постанова КМУ від 08.11.2000 р. №1662, із змінами. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1662-2000-%D0%BF.
 • Про затвердження переліку спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, які мають право встановлювати остаточний діагноз щодо професійних захворювань, Наказ МОЗУ від 09.04.2022 № 603, зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0428-22#Text.
 • Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, Постанова КМУ від 17.04.2019 р. №337, із змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/337-2019-%D0%BF#Text.

Профільні міжнародні організації

 • Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). URL:http://www.who.int
 • Міжнародна організація праці (МОП). URL: http://www.ilo.org

Профільні органи виконавчої влади України

 • Державна служба України з питань праці. URL:http://dsp.gov.ua
 • Державна службаУкраїни з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. URL:  https://dpss.gov.ua
 • Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України. URL:http://uhrc.gov.ua
 • Міністерство охорони здоров’я України. URL: https://moz.gov.ua
 • Міністерство соціальної політики України. URL:https://www.msp.gov.ua
 • Національна служба здоров’я України. URL:https://nszu.gov.ua
 • Пенсійний фонд України. URL: https://www.pfu.gov.ua
 • Фонд соціального страхування України. URL: http://www.fssu.gov.ua
 • Центр громадського здоров’я МОЗ України. URL:https://phc.org.ua

Профільні неурядові організації України

 • Федерація профспілок України. URL:http://www.fpsu.org.ua
 • Федерація роботодавців України. URL:http://fru.org.ua
 • Український союз промисловців і підприємців. URL:https://uspp.ua

Профільні наукові установи та організації України

 • ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя МОЗ України". URL:http://www.medved.kiev.ua
 • ДУ «Інститут громадського здоров’я НАМН України». URL:http://www.health.gov.ua
 • ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України». URL: https://imtuik.org.ua
 • Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці. URL:http://ndiop.kiev.ua
 • Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України. URL:https://nrcrm.gov.ua

Міжнародні профільні наукові організації

 • Центр з контролю і профілактики захворювань США (СDC): http://www.cdc.gov
 • Національний інститут з охорони праці і здоров’я США (niosh): http://www.cdc.gov/niosh
 • Канадський центр гігієни та охорони праці (CCOHS): http://www.ccohs.ca/
 • Європейська агенція з безпеки і гігієни праці (OSHA): europa.eu
 • Фінський інститут професійного здоров’я (FIOH): http://www.ttl.fi

Професійні об’єднання та організації

Бібліотеки
 • Національна бібліотека України ім. В.В. Вернадського: http://www.nbuv.gov.ua
 • Національна Парламентська бібліотека України: http://nplu.org
 • Національна наукова медична бібліотека України: http://www.library.gov.ua
 • Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України: http://dspace.nbuv.gov.ua
 • Національна медична бібліотека США – «База PubMed»:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
 • Державна електронна бібліотека з питань безпеки виробництва, охорони та гігієни праці: http://www.oplib.org.ua

Енциклопедії, довідники

Оновлення сторінки: 20.12.2022 р.