Google search

Кандидат медичних наук, асистент.

Бойко Аліна Володимирівна, 1990 року народження, з 2008 р. по 2014 р. навчалася у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця. З 2014 р. по 2016 р навчалась в інтернатурі у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина». З серпня 2016 року по березень 2017 року працювала лікарем загальної практики – сімейним лікарем в КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Печерського району міста Києва» вул. Підвисоцького, 13. З 02.01.2018 року по теперішній час працює лікарем загальної практики-сімейним лікарем в КНП  «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 Дарницького району міста Києва» вул.  Харківське шосе, 121.

З грудня 2016 р. по листопад 2020 р. навчалась в аспірантурі у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина», виконано дисертаційну роботу на тему: «Оптимізація профілактики серцево-судинних захворювань у хворих на псоріатичний артрит в первинній медичній допомозі» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я», 222 «Медицина» за спеціальністю 14.01.38 – «Загальна практика – сімейна медицина».

Є автором 31 наукової праці, з яких 7 статей у фахових виданнях, рекомендованих ДАК МОН України, 4 – в журналах країн ЄС та ОСЄР, 1 – в міжнародному журналі інших країн та 18 тез та доповідей у матеріалах наукових конференцій. Має 1 деклараційний патент України на корисну модель.