Google search

Кандидат медичних наук, доцент.  

Вербицький І.В. закінчив 1-й лікувальний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2006 році. 

З 2006 по 2009 рр. пройшов інтернатуру на кафедрі хірургії № 2 факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за фахом «хірургія». Під час проходження інтернатури на «відмінно» виконав учбову програму, проявив себе як грамотний спеціаліст, був рекомендований до вступу у клінічну ординатуру. 

З 2009 по 2011рр.навчався у клінічній ординатурі на кафедрі медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л. Шупика за фахом «хірургія». На другому році навчання у клінічній ординатурі затвердив тему кандидатської дисертації «Особливості перебігу та лікування синдрому ,,короткої кишки” у хворих похилого та старечого віку з гострими захворюваннями кишечнику» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. 30.07.2015 р. захистив кандидатську дисертацію на вказану тему в спеціалізованій вченій раді Д 26.613.08 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України. 

Працюючи над дисертаційною роботою в аспірантурі Вербицький І.В. був удостоєний академічної стипендії Кабінету Міністрів України імені М.С. Грушевського.  

З 03.11.2017 р. обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри медицини невідкладних станів.

Під час роботи на кафедрі активно приймає участь у розробці методичних рекомендацій, підготовці навчальних посібників, наукових публікацій. Самостійно підготував та проводить практичні заняття із лікарями-інтернами та курсантами, веде активну практичну та наукову діяльність. Вербицький І.В. постійно прагне підвищувати рівень знань та практичних навичок у галузі хірургії та проявляє себе як талановитий науковець та кваліфікований лікар-хірург. 

Вербицький І.В. постійно розвивається та удосконалюється як практичний лікар-хірург.

Опубліковано біля 50 робіт у фахових виданнях ВАК України, отримано 22 патента України на корисну модель, 12 тез в наукових збірниках конференцій, 2 інформаційних листа, 3 навчальних посібника, 1 підручник, 3 методичні рекомендації.