Google search

Мета – Збереження статусу провідного центру з підготовки фахівців лабораторної медицини, що розробляє та впроваджує  інноваційні технології у медичну практику та медичну післядипломну освіту шляхом постійного врахування запитів кінцевого користувача освітніх і наукових послуг.

Місія – науково-освітній підрозділ Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, що здійснює свою діяльність через технології сучасного передавання знань, науки та інновації.

Бачення – опорна кафедра з клінічної біохімії в системі післядипломної медичної освіти.