Google search

ЯКУШЕВ Андрій Володимирович – кандидат медичних наук, лікар-аритмолог. Працює на кафедрі з 2021 р. Є автором та співавтором 3 патентів на винахід та корисну модель, а також більше 40 наукових публікацій у фахових періодичних виданнях. Проходив стажування в клініках Бельгії, Австрії, Хорватії, Іспанії. В 2019 році успішно пройшов європейську сертифікацію по електрофізіології (ECES). Член європейського товариства серцевого ритму (EHRA).